Skip to main content

​Strömbackaskolan blickar framåt och planerar för år 2025

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 16:00 CEST

På väg mot framtiden. Foto: Eva Lestander

Piteå kommun vill fortsätta att erbjuda gymnasieutbildning av toppklass. Nu har en översyn av Strömbackaskolans verksamhet i relation till framtida utmaningar inletts.

Ungdomars behov och förväntningar förändras allt snabbare i takt med utvecklingen i omvärld och på arbetsmarknaden. Översynen av Strömbackaskolans verksamhet med sikte på framtiden är beslutad av Barn- och utbildningsnämnden. Tanken är att den ska vara färdig att presenteras för nämnden i juni 2017. Projektledare är Thomas Sundqvist (STIMO AB).

- Den här översynen har kommit till med tanke på att omvärlden förändras. Vi vill fortsätta att hålla hög kvalitet på våra gymnasieutbildningar även i framtiden, säger Ingemar Jernelöf, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen.

Styrgrupp för arbetet

Thomas Sundqvist kommer att leda arbetet med översynen under en styrgrupp bestående av Ingemar Jernelöf, förvaltningschef, Strömbackaskolans ledningsgrupp samt Ruth Rahkola, Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

I Strömbackaskolans ledningsgrupp sitter: Britta Dahlén, gymnasiechef, Andreas Eriksson, planerare, Niklas Risberg, administrativ chef, Carl-Erik Lundberg, ekonom samt rektorerna Camilla Landin, Lorentz Eriksson, Åsa Wengelin, Jonas Wallin och Per Boman.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se