Skip to main content

Tillgänglighet en viktig del under SM-veckan i Piteå

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2016 14:28 CET

Goda villkor för alla som besöker SM-veckan. Det är budskapet i det samarbete som Piteå kommun och Frösunda Assistans inlett. Med samarbetet lyfter man behovet av tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga.

SM-veckan med flera idrottstävlingar och en parallellt bedriven folkfest, kommer naturligtvis att locka stora mängder besökare från när och fjärran. Och då är det viktigt att alla besökare känner sig välkomna, och att närvaron blir så bekväm som möjligt. Tillsammans har en rad intressenter, bland andra HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan), listat vilka förutsättningar som krävs för att tillgodose behovet av god tillgänglighet. Därefter har dessa förutsättningar stämts av med Frösunda Omsorg, som gjort en inventering och besökt aktuella idrottsanläggningar.

– Vi vill ha en folkfest och idrottstävlingar där tillgängligheten underlättas på allra bästa sätt för personer med funktionsnedsättning, säger Anna Stamblewski, samhällsutvecklare i Piteå kommun och Anders Öberg, Frösunda Omsorg.

Situationen idag?

Vad krävs då för att tillfredsställa tillgänglighetsbehoven hos personer med funktionsnedsättning som vill besöka SM-veckan? Jo, det handlar om att kunna erbjuda boende med rätt förutsättningar för långväga gäster, att det finns fungerande parkeringar, avlämningsplatser, transportmöjligheter och tillgång till lån av rullstol. Och naturligtvis handlar det om att kunna tillgodose behovet av anpassade toaletter.

Hur ser då situationen ut i nuläget?

– Jodå, det känns tillfredsställande. Visserligen har vi jobbat med tillgänglighet vid andra tillfällen, men aldrig tidigare vid ett så stort arrangemang. Den stora utmaningen för oss blir vädret och snön med tanke på framkomligheten, säger Anders Öberg, Frösunda Omsorg.

Han fortsätter:

– Det viktiga i vårt arbete under SM-veckan blir att ha folk på plats för att avhjälpa de problem som kan uppstå. Vi kommer att ha ett halvdussin medarbetare utplacerade på olika idrottsarenor, och personligen tänker jag åka runt för att koordinera att arbetet flyter på som planerat.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se