Skip to main content

Tuffa kommunmål och smarta lösningar - Piteå en världsledare på miljöområdet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 08:30 CET

Det lönar sig att sätta upp mål. Det visar sig inte minst när det gäller Piteå kommuns ambitioner att förbättra miljön. Två av de tre huvudmål som skulle nås år 2020 avseende koldioxidutsläpp och förnybar energi har redan uppnåtts!

Och Piteå sjuder av initiativ och konkreta handlingar inom miljöområdet.

- Här finns verkligen en stor vilja att ställa om till en mer hållbar användning av energi. Samtidigt har vi under många år satsat på en generell utveckling inom miljöområdet som innebär att vi idag är världsledande på många sätt, säger Åsa Wikman, avdelningschef på Samhällsplanering, Piteå kommun.

Ett av målen som uppnåddes i förtid var en minskning av koldioxidutsläppen i hela Piteå kommun med 50 procent jämfört med år 1998. Det andra var att Piteå ska vara en nettoexportör av förnybar el, dvs producera mer sådan än vad som används inom kommungränserna. Det tredje huvudmålet: att de fossila koldioxidutsläppen från kommunens egna verksamheter ska minska med 90 procent från 2008 till 2020 är också inom räckhåll. 2014 var siffran en minskning med 60 procent.

Tallar blir biobränsle
Fortfarande finns utmaningar kvar. Utsläpp inom transportsektorn är till exempel ett område som kräver fortsatta insatser. Här finns dock intressanta produkter som tillverkas i Piteå och som bidrar till goda miljöeffekter. Företaget Sunpine är ett exempel. Sunpine är världens första producent av andra generationens biodiesel och står i dagsläget för två procent av Sveriges årsförbrukning av diesel. Råvaran är tallolja från pappersmasseindustrin och nyligen påbörjades även produktion av harts från samma råvara.

LTU Green fuels är ett annat företag som använder sig av restprodukter från massaindustrin. Här tillverkas drivmedlet bio-DME, ett drivmedel som också kan ersätta diesel.

En annan väg att gå är att satsa på eldrivna bilar och kommunen gör nu en satsning på att bygga upp laddstationer för sådana på flera platser i centrala Piteå. Ytterligare ett gott exempel är Grön rutt som genom samverkan mellan flera aktörer har bidragit till att körsträckan för sopbilar, tidningsbud och posten minskat med 925 mil eller dryga 25 ton koldioxid per år.

Hållbart boende
Även när det gäller hållbart boende med låg energianvändning är det mycket på gång i Piteå. Ett exempel är projekt ”Trästad 2012”, där kommunen har nära samarbete med det lokala näringslivet och andra intressenter.

- Vi vill initiera, utveckla och sprida kunskap som utvecklar byggandet av hållbara städer, säger Åsa Wikman.

Eko-hus på gång
Och arbetet ger resultat. Bland annat bygger företaget Grönbo fyra energieffektiva flerfamiljshus med en hög andel ekologiskt hållbara material på Furunäset i Piteå.

-Vi menar allvar när vi säger att vi vill driva på utvecklingen inom ekologiskt byggande, säger Mattias Henriksson, en av delägarna i Grönbo.

Handlingskraftiga Piteå

Vad är det då som gör Piteå till en ovanligt energisk (!) kommun inom miljöområdet?

-Till att börja med har vi naturliga förutsättningar i form av skog och stora industrier, säger Åsa Wikman. Sedan har vi också en målmedvetenhet i arbetet som bygger på ett nära samarbete med universitet, näringslivet och andra aktörer. Slutligen ska vi inte underskatta Pitebornas allmänna, handlingskraftiga inställning – ska det bli gjort får vi göra det själva!

Mer information
Åsa Wikman, Avdelningschef Samhällsplanering, Piteå kommun
Tel. 0911-69 60 08, asa.wikman@pitea.se

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se