Skip to main content

Unik satsning på praktiknära forskning i Piteå kommuns skolor

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2017 16:10 CEST

Piteå kommun fortsätter att satsa på skolforskning baserad på lärarnas frågor och erfarenheter. Under onsdagen fick Barn- och utbildningsnämndens ledamöter veta mer om magisterutbildningen för lärare, Piteå utbildningsvetenskapliga råd, uppstarten av två stora forskningssamarbeten med lärarutbildningarna vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och den statliga satsningen på praktiknära forskning.

-Att Piteå kommun nu samverkar med två lärosäten, sjösätter två stora forsknings- och utvecklingsprojekt i höst samtidigt som vi har två lärargrupper i magisterutbildning är unikt i Sverige, säger Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Magisterutbildning för verksamma lärare
Magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan (60 hp), drivs av Piteå kommun tillsammans med lärarutbildningen vid Umeå universitet. Under onsdagseftermiddagens nämndssammanträde presenterade tre av studenterna sina praktiknära studier:

  • Kvalitetstexter. Hjälp eller stjälp för förskola på vetenskaplig grund?
    Bodil Johansson, förskollärare Trädgårdens förskola
  • Övergången mellan förskola och förskoleklass ur ett barnperspektiv.
    Ann-Charlotte Dahlbäck, specialpedagog, Svensbyns skola
  • Intryck och avtryck – magisterutbildningen i praktiken
    Sara Viklund, gymnasielärare och förstelärare, Strömbackaskolan

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2017-2020
- Forskningen ska uppstå ur läraryrkets frågor. När vi nu samarbetar med två lärosäten för att utveckla undervisningen i skolan och lärarutbildningarna så arbetar vi tillsammans – akademi och huvudman, säger Kristina Hansson.

FoU-projekt 1 - Kampen om läraryrkets kunskap
Lärarhögskolan vid Umeå universitet har avsatt 3 miljoner vardera till tre forsknings- och utvecklingsprojekt – FoU-projekt. Syftet är att vidareutveckla skolverksamheten och forskningen. Piteå kommun är en tre huvudmän som sökt och fått medel beviljade.

Inger Erixon Arreman, docent vid Institutionen för tillämpad vetenskap, Umeå universitet, presenterade FoU-projektet Kampen för läraryrkets kunskap för nämndens ledamöter. Inger leder en forskargrupp som under tre års tid ska driva projektet i samverkan med förskolor och skolor i Piteå kommun.

FoU-projekt 2 – PiteåSkolforsk – Integration av forskning i skolan
Ulrica Bergmark, skolforskare och projektledare, presenterade det andra FoU-projektet i Piteå kommun PiteåSkolforsk – Integration av forskning i skolan. Hennes tjänst är en flexitforskaranställning och finansieras av Riksbankens jubileumsfond med stöd av Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet. Flexitforskaranställningen syftar till att bygga broar mellan akademi och organisation och omfattar både forskning och utvecklingsarbete.

Deltagarna i FoU-projektet är lärare, skolledare (rektor och förskolechef), områdes- och förvaltningschefer, vetenskaplig ledare i Piteå kommun, elever i grund- och gymnasieskolan, samt forskare/lärarutbildare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

PUR - Piteå utbildningsvetenskapliga råd
Utbildningsförvaltningen inrättade tidigare i år PUR - Piteå utbildningsvetenskapliga råd. Syftet med PUR är att främja vetenskaplig verksamhet och bildande av vetenskapliga strukturer för utveckling av skola, utbildning och en lärarprofession på vetenskaplig grund i Piteå. Rådets primära uppgift är att bedriva skolnära forskning med utgångspunkt i lärares frågor.

PUR leds av Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommun och Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. I rådet ingår lärare, skolledare och forskare inom utbildningsvetenskap. Piteå utbildningsvetenskapliga råd kommer att fungera som styrgrupp för de båda FoU projekten.

Statlig satsning på praktiknära forskning
Regeringen har gett universiteten i Uppsala, Göteborg, Umeå och Karlstad i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera forskningssamarbeten som kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Universiteten ska tillsammans med övriga medverkande sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller som används.

Kristina Hansson, vetenskaplig ledare i Piteå kommun arbetar från 1 november 2017 50 % med uppdraget för Umeå universitets räkning. Hennes roll är att bli ett mellanled i kopplingen mot andra huvudmän i regionen samt en nod för att koppla ihop universitet och lärosäten. Piteås arbete med att främja vetenskaplig verksamhet får nationell betydelse.

-Det känns fantastiskt roligt att få vara med att bidra till utvecklingen av skolan och lärarutbildningarna. Jag är stolt över att få möjlighet att arbeta nationellt genom uppdraget vid Umeå universitet och över att fortsätta mitt arbete som vetenskaplig ledare vid Piteå kommun, säger Kristina Hansson.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se