Skip to main content

Unikt vetenskapligt råd inrättas i Piteå

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 19:32 CET

Piteå kommun ligger i framkant i skolutvecklingen. I dag tillträdde Piteå Utbildningsvetenskapliga råd med uppdrag att verka för forskning i skolan med utgångspunkt i lärarnas frågor.

-Det är väldigt roligt att vi är igång. Det här rådet är unikt i Sverige och kommer att fungera som en arena för samverkan mellan forskare och lärare, säger Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i det praktiska arbetet i skolan. Därför är Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, knuten till Piteå Utbildningsvetenskapliga råd.

Piteå i framkant
Per-Olof Erixon har varit drivande för det pedagogiska forskningsämnet under många år. Han höll föreläsningen Kampen om läraryrkets kunskap för inbjudna skolrepresentanter under tisdagseftermiddagen.

-Jag är imponerad av Piteå kommun som ligger långt framme när det gäller skolutveckling. Det är därför inte förvånande att landets första vetenskapliga råd i skolan blir i just Piteå, säger Per-Olof Erixson.

Arena för samverkan mellan forskning och praktik
Kristina Hansson som leder rådets arbete är glad över att det nu finns en arena för samverkan mellan akademi och praktik.

-Rådet ska fungera som en helikopterplatta där vi kan samla in uppslag till olika forskningsprojekt i skolan, säger Kristina Hansson.

Ett utbildningskrav för att sitta med i rådet är att ha eller att ha påbörjat sin magisterutbildning.

Ledamöter i Piteå Utbildningsvetenskapliga råd

  • Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun
  • Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
  • Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare, Norrbottens kommuner
  • Mats Danell, universitetsforskare, Centrum för skolledarutbildning, Umeå universitet
  • Sara Cervantes, lektor Luleå tekniska universitet, tidigare förskolelärare och förskolechef
  • Lars Uhlin, lärare, Vuxenutbildningen
  • Moa Nilsson, förskolelärare, Piteå kommun
  • Sara Viklund, gymnasielärare, Piteå kommun
  • Christina Wiklund, lärare grundskola, Piteå kommun
  • Linda Ström, rektor grundskola, Piteå kommun

Piteå Utbildningsvetenskapliga råd kommer att träffas 3-4 gånger per läsår och protokollen publiceras på Pitea.se under Forskning och utveckling.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se