Skip to main content

Upplyst infart välkomnar Piteås besökare

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 11:19 CEST

Gående och cyklister längs Sundsgatan har fått en tryggare och säkrare trafikmiljö.

Lagom till höstmörkret färdigställer vi ombyggnaden av Sundsgatan, från gångtunneln vid Burlins motor till och med Kolmilavägen, och tänder belysningen på den nya gång- och cykelvägen.

De senaste åren har kommunen fått synpunkter från pitebor om den mörka och otydliga infarten in till Piteå. Ombyggnaden har resulterat i en trevlig, belyst gång- och cykelväg, som utgör en delsträcka av ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Öjebyn och centrala Piteå.

- Det känns jätteroligt att ombyggnaden äntligen är klar. Det här är ett exempel där medborgarnas synpunkter och ett bra samarbete inom förvaltningen har gett resultat. Nu har vi fått en tryggare och säkrare trafikmiljö för alla trafikanter som färdas längst Sundsgatan, säger Brith Fäldt, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

I samband med ombyggnaden har vi passat på att bygga om korsningen Sundsgatan-Kolmilavägen i syfte att säkra barnens skolvägar.

Ombyggnaden beräknas bli klar i början av november. Arbetet som återstår är vägmålning och ombyggnad av två busshållplatser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se