Skip to main content

Utökad samverkan mellan Piteås och Älvsbyns kommuner

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 09:07 CET

Kommunernas resurser minskar men ansvaret ökar och utmaningen att behålla en hög kvalitet ställer krav på nya lösningar. Piteå och Älvsbyns kommuner väljer därför att fördjupa sin samverkan inom ett antal områden. I första hand kommer man att utreda förutsättningarna för närmare samverkan inom löneadministration, chefer och specialister, växelfunktion, inköp och upphandling, pensionsrådgivning till anställda och IT-stöd.

Piteås och Älvsbyns kommuner har, som många andra, gemensamma utmaningar med en åldrande befolkning, minskad tillgång på kompetens och ett ökat behov av omsorg. Samtidigt har Norrbotten en fantastisk utveckling med stora påbörjade och kommande investeringar. Viktiga för länets fortlevnad men också något som ökar behovet av arbetskraft.

Samverkan är nödvändig för att öka tillgången på kompetens och personal med bibehållen kostnadskontroll för de delar av verksamheten som ligger längst från medborgarna. Ökar vi samverkan skapas förutsättningar för att få mer resurser för att öka kvaliteten på den verksamhet som ligger närmast medborgarna

Kommunerna har redan idag samverkan inom ett antal områden bl.a. räddningstjänsten. Nu inleds förstudierna som beräknas vara klara efter sommaren 2014 och först då fattas beslut om nya samverkansområden.

– För pitebornas och länets skull är det viktigt att vi öka vår samverkan med andra kommuner. Älvsbyn känns som ett naturligt val eftersom vår geografiska närhet gynnar både arbetsmarknaden och attraktionskraften för vår kommun och kommunen som arbetsgivare, menar Mats Berg, kommunchef Piteå kommun.

– Den långsiktiga kompetensförsörjningen är kanske den största framtidsutmaningen för Älvsbyns kommun. Nya etableringar och tillväxt i befintligt näringsliv gör att konkurrensen om kompetensen kommer öka. Därför känns det spännande att utöka vår samverkan med grannkommunen Piteå, tillsammans kan vi överbrygga de utmaningar vi står inför. Det gynnar våra medborgare och länet i stort, säger Magnus Nordström, kommunchef Älvsbyns kommun.

För mer information kontakta:

Magnus Nordström, kommunchef Älvsbyn

0929-171 13

Mats Berg, kommunchef Piteå

070-675 77 80


Bifogade filer

PDF-dokument