Skip to main content

En levande trädgård hjälper pollineringen och den biologiska mångfalden

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 14:14 CEST

Pressmeddelande 2019-04-02

En levande trädgård hjälper pollineringen och den biologiska mångfalden
Det finns ett stort intresse hos konsumenterna för att värna om den biologiska mångfalden, och att välja växter som bidrar till detta. Särskilt kvinnor anger att det är en viktig faktor vid inköp av växter. Bland yngre konsumenter läggs också allt större vikt vid att växterna man köper är ekologiskt odlade. Detta är några av slutsatserna som går att läsa i andra släppet av Plantagens årliga rapport Växttrender.

Plantagen släpper nu andra delen av rapporten Växttrender 2019 som har temat Bra för bin: En levande trädgård som hjälper pollineringen. Rapporten grundas på både en kvalitativ undersökning och en konsumentundersökning och har tagits fram tillsammans med HUI Research. Experterna Johan Orre (hortonom), Lotta Fabricius Kristiansen (sakkunnig biodling och pollinering), Stefan ”Trendstefan” Nilsson (trendspanare), m.fl. bidrar med input till rapporten.

Ökad medvetenhet kring vikten av pollinering av växterMånga har ökad förståelse för betydelsen av biologisk mångfald och vill se mer av detta i naturen. Frågan om bidöd och insektsdöd verkar ha påverkat konsumenterna. Som en trolig följd av denna insikt syns även ett stort uppsving för biodling och med sänkta trösklar för eget biodlande har det potential att bli en växande trend. Hela 7 av 10 vill se mer pollinerande insekter i naturen.

-Hållbarhetsfrågor och det växande miljöengagemanget spelar en viktig roll. Man vill känna att man värnar om vår historia och om naturen genom att odla kulturväxter och ängsblommor på tomten, säger Stefan ”Trendstefan” Nilsson, trendexpert.

35 % av svenska folket har pollinerande insekter och vad som gynnar dem i åtanke när de väljer vilka typer av växter och blommor de ska plantera. Intresset för växter som bidrar till biologisk mångfald är mycket större bland svenskar (49%) jämfört med norrmän (35%).

Blomster som är bra för bin – ett uppsving som sticker utHur en trädgård utformas kan påverka både skörd av frukt och bär samt insekters möjligheter att finna mat och boplats. Frågan om bidöd sticker ut som en viktig miljöfråga och konsumenterna kan ha en direkt och konkret påverkan där trädgården kan bidra positivt till biologisk mångfald. Låt trädgården vara lite stökig - en välorganiserad trädgård med perfekt gräsmatta är idealet för många, men inte särskilt insektsvänligt. En blommande blomsteräng i trädgården är inte bara vackert – ängsblommor är även populära bland insekter. Även intresset för biodling har ökat markant i Sverige de senaste tio åren. Detta ligger i linje med ökat miljöengagemang och larmrapporter om döende bin.

Pollinera Sverige och Plantagen samarbetar för framtiden Plantagen har ingått avtal med Pollinera Sverige, tillsammans har de för avsikt att bygga ett långsiktigt samarbete kring pollinering och bivänliga växter och har som mål att sprida kunskap om vad pollinerande insekter behöver för att överleva.

Bilder samt Plantagens hållbarhetsrapport finns att ladda ner här:

https://bit.ly/2JUmSBh 

Nästa del av Växttrender 2019 handlar om Trender inomhus 2019: inred med blommor ock växter och släpps i mitten av augusti.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Johansson, presskontakt, Micael Bindefeld AB
Tel: 073 342 27 28
Mejl: anna.johansson@bindefeldab.se

Hanna Aronsson, presskontakt, Micael Bindefeld AB
Tel: 070 769 92 28
Mejl: hanna.aronsson@bindefeldab.se

Plantagens vision är att förbättra livet med växter. Det finns mycket att välja på för både inom- och utomhusbruk till riktigt bra och konkurrenskraftiga priser. Bara i Sverige har Plantagen 48 butiker från Umeå i norr till Malmö i söder. Plantagens affärsidé är att erbjuda inspiration i kombination med ett brett sortiment av allt som behövs för att få rätt växter för allas hem, balkong eller trädgård.