Skip to main content

Polarbröds koncernstrateg Anna Borgeryd medverkade i Framtidskommissionens workshop om grön tillväxt

Nyhet   •   Sep 17, 2012 11:02 CEST

I förra veckan deltog Polarbröds koncernstrateg Anna Borgeryd i en workshop anordnad av Regeringens Framtidskommission med syfte att diskutera hur Sverige med hållbar tillväxt kan utvecklas mot en grön ekonomi. Syftet med Framtidskommissionens uppdrag "Grön tillväxt" är att identifiera viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför och utforma policy för hållbar utveckling som gör att vi kan möta dessa utmaningar.
 
I workshopen deltog ett 30-tal representanter från olika delar av samhället som forskare, myndigheter, organisationer och företag.
 
Framtidskommissionen är tillsatt av regeringen och består av statsministern och de övriga tre partiledarna i regeringen samt nio personer från olika delar av det svenska samhället. Kommissionen syftar till att identifiera viktiga samhällsutmaningar Sverige står inför på längre sikt. Regeringen har identifierat fyra utmaningar som Framtidskommissionen kommer att titta närmare på. Dessa är: En åldrande befolkning, Delaktighet och jämställdhet, Grön tillväxt och Rättvisa och sammanhållning. Resultatet presenteras i en slutrapport under våren 2013.

På bild: Polarbröds koncernstrateg Anna Borgeryd och Framtidskommissionens Petter Hojem.