Skip to main content

Träffa Polarbröd på Tillväxtdagarna i Umeå

Nyhet   •   Maj 20, 2014 19:34 CEST

Tillväxtdagarna är ett initiativ från Swedbank som bidrar till ett samtal mellan näringsliv, politik, akademi och opinion om tillväxt på lokal, regional men också nationell nivå. Tillväxtdagarnas idé bygger på att främja nätverkande och relationsbyggande. Polarbröd kommer finnas med på seminariet ”Hållbarhet, långsiktighet och tillväxt - hänger det ihop?”, där syftet är att ur ett filosofiskt perspektiv lyfta hållbarhetsfrågorna. Anna Borgeryd, styrelseordförande och koncernstrateg på Polarbröd, kommer att prata om vad hållbarhetsutmaningarna innebär för utsikterna för global tillväxt.

- När vi pratar om tillväxt är det viktigt att klargöra vad det är vi vill ska växa. Det är ju knappast växthusgasutsläpp, radioaktivitet eller kostnaderna för extremväder, till exempel. Att betrakta en BNP-ökning som ett kvitto på att ett lands välstånd har ökat blir allt mer förlegat, och i ljuset av ökande ojämlikhet och av hur vi övertrasserar biosfärens gränser är den kortsiktiga jakten på ständigt ökad ekonomisk omsättning allt farligare som övergripande samhällsambition, säger Anna Borgeryd.  

Andra medverkande: Peter Norman, finansmarknadsminister, Pär Larshans, hållbarhetschef, MAX,Anders Olsson, vice VD, E.ON Sverige,Henrik Henriksson, försäljnings- och marknadsdirektör, Scania,Torborg Chetkovich, VD, Swedavia, Erik Hägglöv, VD, Sparbanken Nord, Per Bolund, riksdagsledamot (mp), ekonomiskpolitisk talesperson

Moderator: Amanda Jackson, senior rådgivare, hållbarhetsfrågor, Swedbank
Var: Umeå, Konstnärligt campus, Sliperiet, Lokal A (stora scenen)
När: Torsdagen den 22 maj, 13:00-13:40


Seminariet filmas av SVT Forum och kan ses här efteråt.