Pionjär inom ekologisk odling vinnare av Utstickarpriset

Pressmeddelande -

Pionjär inom ekologisk odling vinnare av Utstickarpriset

Utstickarpriset 2015 tilldelas Artur Granstedt, docent i ekologisk odling och en pionjär som i över 50 år tagit strid för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk, i Sverige och i världen. Utstickarpriset instiftades 2012 av Polarbröd och är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.

Utstickargalan hölls på torsdagskvällen på Södra teatern i Stockholm med närmare 150 gäster. Under eftermiddagen hölls ett seminarium på årets tema Nytänkande inom jordbruket med bland andra tidigare jordbruksministern Annika Åhnberg och Dan Jacobson, ansvarig färskvaror på Ica. Kvällen avslutades med middag och prisutdelning.

Artur belönades med pokalen Revolution samt en 100 grams guldtacka från Boliden.

Juryns motivering till priset lyder: ”Årets Utstickare är en sann nytänkare inom jordbruk. Han har förenat forskning med rådgivning till lantbrukare som vill odla hållbart, och har gjort stora insatser för att rädda Östersjön. Genom både vetenskapliga studier och konkret arbete med kretsloppsjordbruk har han visat att en omställning till uthållig matförsörjning inom planetära gränser är både möjlig och nödvändig. På ett modigt sätt står årets pristagare upp för viktiga principer, har en helhetssyn på miljö och klimat och ett engagemang som omfattar också framtida generationers väl.

Årets tema Nytänkande inom jordbruket fokuserar på de livsavgörande utmaningar mänskligheten står inför när det gäller att ställa om till ett hållbart jordbruk och en livsmedelsförsörjning som därmed kan fungera i längden.

– Det är med stor tacksamhet jag tar emot detta pris. Polarbröd lyfter med Utstickarpriset fram och synliggör, enligt mig, några av våra viktigaste frågor nämligen de om klimatet, mångfalden och problemen med näringsläckage till Östersjön. Jordbruk och mat står för närmare hälften av den globala uppvärmningen och vi måste reformera både vår mathållning och jordbruket i grunden för vår långsiktiga matförsörjning och överlevnad, säger Artur Granstedt.

Övriga finalister till Utstickarpriset 2015 var Gunnar Rundgren och Min farm.

Juryn för Utstickarpriset består av Maja Frankel, Skandinavienchef för Ashoka; Måns Adler, grundare av Bambuser; Anders Wijkman, hållbarhetsexpert; Heidi Andersson, världsmästare och armbryterska; Polarbröds VD Karin Bodin samt Polarbröds styrelseordförande Anna Borgeryd.

Läs mer och ta del av film och bilder på polarbrod.se


För mer information, kontakta:

Helena Rönnmark, ansvarig Utstickarpriset, telefon 070-309 62 98

Carina Zolland, informationschef Polarbröd, telefon 070-695 75 02

Mer om Polarbröd och Utstickarpriset se www.polarbrod.se. Bilder från prisutdelning och kvällen se Polarbröd på Mynewsdesk.

Mer om Artur Granstedt

Artur har under många år visat stort engagemang för det hållbara jordbruket genom att ta strid för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk utan användning av konstgödsel, importerade fodermedel och utan användning av kemiska bekämpningsmedel. De senaste tio åren har han varit ansvarig för BERAS-projektet som samlar 50 forskare inom olika områden och syftar till att sätta upp riktlinjer för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk i åtta länder runt Östersjön. Enligt Artur finns det ett systemfel, ett brutet kretslopp, i dagens konventionella jordbruk som gör att näringsämnena hamnar på fel ställe. Överskott av ämnen tillförda utifrån leder till övergödning och i förlängningen förstörda naturmiljöer och tillgångar.

Mer om Polarbröds hållbarhetsarbete

Polarbröd har ett stort hållbarhetsengagemang och har under åren hyllats för sina innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polfärsktmetoden, sättet att frysa brödet direkt efter gräddningen för att bevara färskhet, smak och näringsämnen – utan konserveringsmedel.

När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det därför naturligt att premiera innovation och hållbarhet. När priset delades ut 2013 belönades bra ledarskap för hela världen. 2014 premierades en utstickare som med ett helhjärtat engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra. Läs mer på www.polarbrod.se

Ämnen

Taggar


Utstickarpriset

Familjeföretaget Polarbröd som drivs av femte generationen bagarbarn har funnits i mer än 135 år
och vill verka i många generationer framöver. Under åren har Polarbröd hyllats för innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polarmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning. När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det naturligt att premiera innovation och hållbarhet och då vann arkitekten Margrit Kennedy och ekonomen Bernard Lietaer för sitt ifrågasättande av något så grundläggande som pengarnas funktion. När priset delades ut för andra gången 2013 var temat ledarskap för hela världen. Att just bra ledarskap är en viktig ingrediens i ett företag är en självklarhet. Ellen MacArthur vann 2013 års Utstickarpris från Polarbröd. Hon prisades för sitt aktiva ledarskap och engagemang för en cirkulär ekonomi och en hållbar användning av våra resurser. Ett system där avfall på sikt inte existerar. Hennes insikter springer ur upplevelserna som jordenruntseglare, där överlevnad just handlar om att kunna hushålla med begränsade resurser. När prisetdelades ut för tredje gången 2014 premierades en utstickare som med ett helhjärtat engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra. Priset gick till Johan Ehrenberg för att han både i ord och handling har drivit klimatfrågan i många år.

Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med en guldtacka 100 gram Bolidenguld. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds affärsverksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Utstickare är en stans som skär ut brödkakor ur degen. Utstickare lämnar ett avtryck i både degen och historien.

Presskontakt

Helena Rönnmark

Helena Rönnmark

Presskontakt Kommunikationschef +46 10 450 60 04

Relaterat material

Relaterade nyheter