Skip to main content

Polarbröd vill framtidssäkra en uthållig matförsörjning

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 13:38 CET

Polarbröd var medarrangör av konferensen The Future of Leadership is Now som samlade närmare 200 företagsledare och opinionsbildare. Dagens uppmaning handlar om att strategisk hållbar utveckling måste ske nu och att det finns en metodik för att göra det. Konferensen arrangerades av företagsnätverket StegVis i närvaro av Hans Majestät Konungen.

StegVis-gruppen, det nätverk av svenska företagsledare som bjudit in dagens gäster, presenterade i samband med konferensen uppropet A Call for Future Fit Governance. Det är en uppmaning till strategisk hållbar utveckling, till fler företagare och policy-makers att anamma den vetenskapligt beprövade metodik som sedan 25 år hjälpt företag och kommuner att strukturerat arbeta med att bli framtidssäkrade. Det innebär att ta ett steg vidare, från att arbeta för att verksamheten ska ge så liten miljöbelastning som möjligt, till att systematiskt gå mot målet att vara fullt hållbar.

Gruppen menar att det är lönsamt och i det egna intresset att stegvis utveckla sin organisation mot full hållbarhet, oavsett vad andra gör. Utmaningen är att utvecklingen går för sakta. Därför samlas nätverket kring en uppmaning för att framtidssäkra Sverige.

“Vi på Polarbröd ser konkret i arbetet med att säkra en uthållig brödförsörjning att det är omöjligt att klara utan samarbete över gränserna. Uppgiften att säkra försörjningen av mat överhuvudtaget i framtiden kräver samverkan företag och branscher emellan, men också med andra, inte minst folkvalda och tjänstemän som fattar beslut om offentlighetens agerande,” säger Anna Borgeryd, koncernstrateg och styrelseordförande på Polarbröd.

För mer information om StegVis
http://www.mynewsdesk.com/se/stegvis

Presskontakt
Carina Zolland, Informationschef Polarbröd, 070-695 75 02

Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 43 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 353 anställda. 2014 omsatte företaget 789 miljoner kronor och bakade drygt 37 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. I Umeå finns ett kommunikationskontor, moderbolaget Polinova och här verkar ägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot uthållig försörjning

Utstickarpriset

Familjeföretaget Polarbröd som drivs av femte generationen bagarbarn har funnits i mer än 135 år
och vill verka i många generationer framöver. 
Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds affärsverksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med en guldtacka 100 gram Bolidenguld. 

Bifogade filer

Word-dokument