Skip to main content

Polarbröd köper vindkraftverk och producerar egen el

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2013 10:00 CEST

Polarbrödskoncernen köper tre vindkraftverk för att bli självförsörjande på el. Investeringen görs i nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi.

– Det här är starten på en resa för att säkerställa en hållbar framtid för Polarbrödskoncernen. Vi har många spännande projekt framför oss, säger Polarkrafts vd Roger Borgeryd.

– Vi har satt fyra tuffa miljömål i Polarbrödskoncernen där ett är att bli självförsörjande på grön el. Vi är jätteglada att vi på kort tid kunnat komma så lång väg mot det målet, säger Polarbröds vd Karin Bodin.

Det är tre vindkraftverk av totalt nio i en vindpark som ska byggas på Bösjövarden, Mora kommun, Dalarna. Årsproduktionen förväntas bli 26 GWh, vilket motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för 6 000 hushåll/år. Driftstart beräknas till hösten 2014. O2 ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av verken.

– Polarbröd blir egen elproducent och bidrar till ökad och sund konkurrens på elmarknaden som idag domineras av tre stora elbolag. Investeringar i vindkraft kombinerar miljömässiga och ekonomiska fördelar som attraherar allt fler bolag utanför den traditionella elmarknaden, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.

För mer information:
Karin Bodin, VD Polarbröd, 010-450 60 01, karin.bodin@polarbrod.se
Carina Zolland, Informationschef Polarbröd, 010-450 60 31, carina.zolland@polarbrod.se
Paul Stormoen, VD O2 Vindkompaniet, 070-671 18 18. paul.stormoen@o2.se

Bildtext: Polarbrödskoncernen köper vindkraftverk med driftstart 2014, Bösjövarden, Mora kommun, Dalarna (Fotomontage O2).

Om O2:

O2 utvecklar, bygger, finansierar och driver vindkraftsparker. Företaget är ledande inom storskalig landbase- rad vindkraft i Norden. Tillsammans med sina partners och investerare driver O2 kontinuerligt utvecklingen mot en hållbar framtid. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.
För ytterligare information besök www.o2.se


Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 41 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med cirka 420 anställda. 2012 omsatte företaget 809 miljoner kronor och bakade drygt 39 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.

Utstickarpriset 2013

Familjeföretaget Polarbröd som drivs av femte generationen bagarbarn har funnits i mer än 133 år
och vill verka i många generationer framöver. Under åren har Polarbröd hyllats för innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polarmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning. När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det naturligt att premiera innovation och hållbarhet. När priset i år ska delas ut för andra gången belönas människor som har demonstrerat bra ledarskap för hela världen. Att just bra ledarskap är en viktig ingrediens i ett företag är en självklarhet. För att skapa bestående förändring och för att vinna årets Utstickarpris måste det goda ledarskapet ha inverkan på hela världen.