Skip to main content

Polarbröd önskar partiöverskridande åtagande för en uthållig försörjning

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 15:47 CEST

Vissa frågor borde vara parti- och generationsöverskridande, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hit hör vår förmåga att hållbart förvalta de livsavgörande förutsättningarna för välfärd och utveckling, nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat. Det skriver Polarbröds styrelseordförande Anna Borgeryd tillsammans med Johan Kuylenstierna, Johan Rockström, Nina Ekelund och Svante Axelsson i en debattartikel i Ny Teknik idag.

Det politiska samtalet i Sverige behöver breddas och tydligare inkludera dessa mer långsiktigt avgörande utvecklingsfrågor. Därför har skribenterna formulerat en appell till Sveriges politiker inför de stundande valen. Den har nu undertecknats av 44 personer som finns på listan över Sveriges miljömäktigaste. Appellen kallas ”En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten”, och lyder:

Vi bedömer att svårigheten för Sverige att politiskt agera i paritet till miljöutmaningarnas betydelse, förklaras av att miljö och hållbarhet fortfarande betraktas som en partipolitisk sektor. Det är dags att lyfta debatten om en hållbar välfärd till en strategisk fråga för Sveriges framtid. En rättvis och långsiktig svensk såväl som global välfärd, kräver en ekonomi oberoende av fossila bränslen, en rik natur med bärkraftiga ekosystem och ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

- I bland verkar beslutsfattare tro att hållbarhet är en etisk fråga, eller en lyx som vi kan unna oss senare när vi "har råd" med det. Det är ett olyckligt missförstånd, eftersom det som är ohållbart kommer att sluta fungera, och ju längre vi väntar med omställningen desto tuffare blir den. Vi är många som behöver hjälpas åt för att åstadkomma en uthållig försörjning, så att vi skapar möjligheter att leva gott inom planetens gränser, säger Anna Borgeryd. Nu hoppas vi att appellen "En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten" ska få genomslag i konkret politik. 

Vi önskar:

1. Politiker som ser en bärkraftig miljö som en systembärande fråga som utgör basen för vår framtida välfärd och därmed driver en aktiv miljöpolitik som en del av ett ansvarsfullt ledarskap.

2. Politiker som kraftfullt och gemensamt tar sig an omställningen till en uthållig försörjning och välfärd, och därmed agerar för att lösa de långsiktigt avgörande miljöfrågorna.

3. Politiker som tydligare agerar utifrån de starka samband som råder mellan en rad grundläggande och systemövergripande miljöutmaningar och i stort sett alla politikområden, inklusive finans-, utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.

Kontakt: Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd,  anna.borgeryd@polarbrod.se 010 450 60 02

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3828824.eceOm Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 42 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 382 anställda. 2013 omsatte företaget 811 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.


Utstickarpriset 2014

Familjeföretaget Polarbröd som drivs av femte generationen bagarbarn har funnits i mer än 135 år
och vill verka i många generationer framöver. Under åren har Polarbröd hyllats för innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polarmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning. När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det naturligt att premiera innovation och hållbarhet och då vann arkitekten Margrit Kennedy och ekonomen Bernard Lietaer för sitt ifrågasättande av något så grundläggande som pengarnas funktion. När priset delades ut för andra gången 2013 var temat ledarskap för hela världen. Att just bra ledarskap är en viktig ingrediens i ett företag är en självklarhet. Ellen MacArthur vann 2013 års Utstickarpris från Polarbröd. Hon prisades för sitt aktiva ledarskap och engagemang för en cirkulär ekonomi och en hållbar användning av våra resurser. Ett system där avfall på sikt inte existerar. Hennes insikter springer ur upplevelserna som jordenruntseglare, där överlevnad just handlar om att kunna hushålla med begränsade resurser. När priset i år ska delas ut för tredje gången premieras en utstickare som med ett helhjärtat engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra.

Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med en guldtacka 100 gram Bolidenguld. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds affärsverksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Utstickare är en stans som skär ut brödkakor ur degen. Utstickare lämnar ett avtryck i både degen och historien.