Skip to main content

Polarbröd säljer Polarknäcke igen efter återkallelse

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 13:48 CEST

Polarknäcke

Polarbröd kan nu tryggt åter sälja Polarknäcke Original. Det var under förra veckan larmet nådde Polarbröd om förhöjda halter av Ochratoxin A i leverantören Lantmännens kornmjöl. Polarknäcke innehåller en mindre mängd kornmjöl, och trots att halterna inte är förenade med hälsofara, valde Polarbröd som en försiktighetsåtgärd att plocka bort alla förpackningar från marknaden.

- Vi gjorde omgående en grundlig analys. Samtliga analysresultat, även med hänsyn till mätosäkerhet, visar ett värde som ligger långt under Livsmedelsverkets rekommenderade gränsvärde. Det känns bra att så snabbt kunna meddela att vårt bröd Polarknäcke inte påverkas av larmet. Vi kan nu tryggt åter sälja brödet på marknaden, berättar Johan Granberg inköps- och logistikansvarig.

Bakgrund: Polarbröds leverantör Lantmännen har vid provtagning identifierat förhöjda halter av Ochratoxin A i sitt kornmjöl som används i Polarbröds produkt Polarknäcke Original. De halter som identifierats är inte förenade med hälsofara vid normal konsumtion. Ochratoxin A är ett ämne som kan förekomma i t.ex. spannmål, kaffe, vin, russin, torkade baljväxter, kryddor. Som en försiktighetsåtgärd spårade Polarbröd de aktuella pallarna Polarknäcke Original och brödet återkallades från butik i väntan på provresultat enligt ovan.

För mer information 
Polarbröd konsumentkontakt med frågor 020 - 20 20 55, konsumentkontakt@polarbrod.se
Pressfrågor
Carina Zolland 010-450 60 31, carina.zolland@polarbrod.se

Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 44 år det moderna företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 342 anställda. 2015 omsatte företaget 791 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. I Umeå finns ett kommunikationskontor, moderbolaget Polinova och här verkar huvudägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

Utstickarpriset

Familjeföretaget Polarbröd drivs av femte generationen bagarbarn och vill verka i många generationer framöver. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med en summa som motsvarar 100 gram guld.

Bifogade filer

PDF-dokument