Skip to main content

Utstickarpriset 2016 delas ut till framstående internationell hållbarhetsprofil

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 09:58 CEST

Elon Musk, Polly Higgins och Laurent Fabius är de tre internationella profiler som har möjlighet att vinna Polarbröds hållbarhetspris Utstickarpriset. Priset som delades ut för första gången 2012 är en del i Polarbrödsgruppens arbete att driva förändring för att säkra en uthållig försörjning.

Den 10 november delas Utstickarpriset 2016 ut till en modig människa som går sin egen väg och visar handlingskraft och hänsynstagande, nytänkande och uthållighet. Temat för årets Utstickarpris är Ledarskap för Framtiden. Prisutdelning och ceremoni hålls på Scenkonstmuseet i Stockholm.

– Årets tema ledarskap för framtiden är extra spännande eftersom vi inte vet vilket ledarskap som kommer att krävas för en hållbar framtid, säger Maja Frankel, jurymedlem för Utstickarpriset. Men vi vet ganska väl vilka ledaregenskaper som krävs för att bidra till verklig förändring, så som mod, motståndskraft, empati, kreativitet och handlingskraft. 

– Elon Musk, Polly Higgins och Laurent Fabius är alla personer som har visat prov på dessa egenskaper och som står i framkant för nya sätt att tänka för ett mer hållbart samhälle, nu och i framtiden, avslutar Maja Frankel.

Ledarskap för Framtiden

Framtidens ledarskap kräver en radikal omställning från en fossilbaserad slit-och-släng-ekonomi till ett resurseffektivt och hållbart samhälle, baserat på förnybara energikällor inom planetens gränser. Framtidens ledare ser ansvar för omställningen till hållbarhet som något självklart, stort och viktigt. Både för planetens och mänsklighetens överlevnad och för lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden.

– Ledarskapet idag saknar inte insikter om utmaningarna, det är många gånger förmågan att leda förändring som saknas, säger Johan Kuylenstierna, jurymedlem för Utstickarpriset. Årets utstickande kandidater visar samtliga denna förmåga inom sina olika områden. Polly Higgins i sin gärning som jurist, ett område som kanske inte alltid präglas av ett framkantstänkande; Laurent Fabius genom sitt politiska ledarskap där han bidrog till att hitta innovativa lösningar i en förhandling som präglades av låsningar och omöjligheter, och Elon Musk som aldrig låter det omöjliga vinna över innovationskraften, avslutar Johan Kuylenstierna.

Fakta kandidaterna

Laurent Fabius, utrikesminister Frankrike – Beslutsfattare med hållbarhet i fokus på internationell nivå

Laurent Fabiusgjorde en bragdinsats när han som ordförande för Förenta Nationernas klimatkonferens 2015, COP21 lyckades få världens alla ledare att enas om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Hans sätt att engagera och rådfråga alla delegaterna för att framgångsrikt få fram ett avtal har beskrivits som avgörande ochnågot som kommer att fåhonom att gå till historien som en av de stora diplomaterna.

Elon Musk, ingenjör, uppfinnare och entreprenör – uppfinnare för hållbarhet och framtid 

Elon Musk, ingenjören, uppfinnaren och entreprenören som bland annat står bakom elbilen Tesla, som har släppt alla sina patent fria med motiveringen att det ska sätta fart på utvecklingen av elbilar. Han säger att hans främsta mål inte är att sälja så många bilar som möjligt –utan att övertyga sina konkurrenter om att börja tillverka fordon på samma sätt som han själv för att på så sätt hjälpa mänskligheten bli oberoende av ohållbar olja.

Polly Higgins, UK –”The Earth's Lawyer”

Polly Higgins är föreläsare, advokat och prisbelönt författare. Hon har blivit utnämnd till en av de tio viktigaste visionärerna i vår tid av the Ecologist och kallats för miljörörelsens nya rockstjärna. Pollys resa började för cirka fem år sedan då hon bestämde sig för att ägna hela sitt yrkesliv till en kund: jorden, och klev fram som jordens egen advokat och startade initiativet Eradicating ecocide. Ecocide, livsmiljöförstörelse, skulle kunna bli en del av Romstadgan, vid sidan av exempelvis folkmord (genocide) och krigsbrott, och därmed reflekteras i nationell lagstiftning världen över. Ecocide definieras som ”omfattande skada på eller förstörelse av ekosystem eller livsmiljö inom ett avgränsat geografiskt område”.

Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 44 år det moderna företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 342 anställda. 2015 omsatte företaget 791 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. I Umeå finns ett kommunikationskontor, moderbolaget Polinova och här verkar huvudägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

Utstickarpriset

Familjeföretaget Polarbröd drivs av femte generationen bagarbarn och vill verka i många generationer framöver. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.