Skip to main content

"Vi är alltid nära patienterna och har ett stort fokus på tillgänglighet och omhändertagande"

Blogginlägg   •   Jun 17, 2014 13:40 CEST

Nu lanseras Praktikertjänsts externa blogg och det är speciellt roligt att skriva det allra första inlägget.

Praktikertjänst är idag inte bara Sveriges största koncern inom privat tandvård och hälso- och sjukvård - den är också det enda i sitt slag som lyckats kombinera egenföretagandets frihet och ansvarskänsla med närhet till kunden, i vårt fall patienten, med den trygghet och styrka som kommer med ett stort bolag.

I Praktikertjänst finns 2 000 verksamhetsansvariga aktieägare som själva arbetar som tandläkare, läkare, sjukgymnaster med flera i bolaget. Detta gör oss till ett unikt bolag. Våra aktieägare är med sin närhet till, och kunskap om, patienterna huvudskälet till att Praktikertjänst år efter år har Sveriges mest nöjda patienter. Vi finns över hela landet, med små och stora mottagningar, vi är alltid nära patienterna och har ett stort fokus på tillgänglighet och omhändertagande.

Sättet vi bedriver vår verksamhet på har inte bara gett mycket nöjda patienter. Vi har även vårdbranschens lägsta sjukfrånvaro bland våra medarbetare. Vi är övertygade om att det beror på kombinationen av småskaliga verksamheter där alla är sedda och hörda, att det går snabbt att fatta beslut och den frihet våra verksamhetsansvariga har i sättet att leda mottagningarna på. Att veta vad man är till för, att man är behövd och att syftet med det man gör är gott, är viktigt för att man ska uppleva sin arbetssituation som positiv. Jag tror att detta är oerhört viktiga orsaker till att Praktikertjänst ser ut som det gör idag.

Vi jobbar också målmedvetet med att försöka skapa ett så jämställt bolag som möjligt. Idag har vi nästan hälften kvinnor - hälften män i styrelse och koncernledning. Målet är att komma så nära en femtioprocentig fördelning mellan kvinnor och män som möjligt även vad gäller samtliga chefer i koncernen. Det ger ett bra arbetsklimat och ett klokt tillvaratagande av kompetenser.

Så, jag tycker att vi med fog kan säga att vi står för en god, privat vård. Och jag tror att alla våra 9 000 medarbetare, verksamma över hela Sverige från Vittangi i norr till Ystad i söder, håller med mig när jag påstår det.

//Björn Persson, personal- och kommunikationsdirektör

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.