Region Halland - årets bästa landsting för barntandvård

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 14:29 CEST

Region Halland är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin bästa landsting/region för barntandvård.

 • -Region Halland belönas för proaktivitet, nytänkande och ett gott samarbete med tandvårdsföretagen, säger Caroline Nordqvist Orsucci, styrelseordförande för Privattandläkarna.

Jurys motivering i dess helhet lyder:
”Halland utmärker sig genom att ha bra informationsvägar till privata vårdgivare. Det är som privat vårdgivare lätt att kommunicera med regionen. Regionen har ett ersättningssystem som kombinerar en kapiterad ersättning med en rörlig ersättning för patienter med mer omfattande behov. Den rörliga ersättningen är uppdelad i två delar varav en är gemensam för alla vårdgivare i Halland, såväl privata som Folktandvården. Den andra delen är en frivillig del som medlemmar i Privattandläkarna kan ansluta sig till.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut för första gången 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård 2) Årets tandvårdsföretag 3) Årets tandvårdsmottagning, och 4) Årets marknadsförare av medlemskapet.
Vinnaren i kategorin årets bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnaren i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Pressansvarig
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Region Halland är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin bästa landsting/region för barntandvård.

Läs vidare »

Wasa Tandklinik AB är årets tandvårdsföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 14:28 CEST

Wasa Tandklinik AB i Stockholm är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsföretag.

 • -I hård konkurrens med många kvalificerade kandidater går priset i år till Wasa Tandklinik, som utmärkt sig genom sitt företagande och därigenom bidragit till en bransch med hög kvalitet, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.
 • -Det är naturligtvis jättekul att vi uppmärksammas för vårt goda arbete. Jag är stolt över den välfärd vi levererar och att vi är med och bidrar till branschens utveckling, säger Maryam Pourmousa, Wasa Tandklinik AB.

Motiveringen i dess helhet lyder:
”En fräsch och trevlig praktik med ödmjuk och vänlig personal. Alltid ett gott bemötande. I framkant av kunskap och utrustning samt en modern och väl fungerande remissmottagning.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut för första gången 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård 2) Årets tandvårdsföretag 3) Årets tandvårdsmottagning, och 4) Årets marknadsförare av medlemskapet.
Vinnaren i kategorin årets bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnaren i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Pressansvarig
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se 

Wasa Tandklinik AB i Stockholm är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsföretag.

Läs vidare »

Privattandläkarna Award 2018 - Årets tandvårdsmottagning respektive Årets marknadsförare av medlemskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 14:28 CEST

Erik Lennartsson AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandvårdshuset i Bjuv är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Årets tandvårdsmottagning 2018 tilldelas en mottagning som under 2017 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet. I år går priset till Erik Lennartsson AB. Motiveringen lyder:

”För ett fint omhändertagande, bra teamwork, spetskompetens och en generös inställning till att dela med sig av sin kunskap.”

Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2018 ” tilldelas ett medlemsföretag som under 2017 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet. I år går priset till Tandvårdshuset i Bjuv, en del av Praktikertjänst och Kurt Månsson. Motiveringen lyder:

”Kurt är mycket engagerad och aktiv. Han marknadsför och lyfter fram fördelarna med medlemskapet i Privattandläkarna på ett förtjänstfullt vis.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut för första gången 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård 2) Årets tandvårdsföretag 3) Årets tandvårdsmottagning, och 4) Årets marknadsförare av medlemskapet.
Vinnaren i kategorin årets bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnaren i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Pressansvarig
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Erik Lennartsson AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandvårdshuset i Bjuv är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Läs vidare »

Kommissionens förslag hotar den förebyggande tandvården

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 13:57 CET

Privattandläkarna avfärdar Kommissionen för jämlik hälsas tankar om att tandvården på sikt bör ingå i hälso- och sjukvården. Vuxentandvården är ett resultat av ett antal genomtänkta reformer, som skapat en tandvård i absolut världsklass.

 • Fri etableringsrätt och fri prissättning infördes 1999. Avregleringen innebar att det skapades förutsättningar för en utveckling av tandvårdsmarknaden. Svensk tandvård tillhör därför den bästa i världen, säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Svensk tandvård fungerar mycket bra. Tandhälsan är en av världens bästa och tandvården är Sveriges mest uppskattade samhällstjänst, enligt Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Om tandvården blir en del av den övriga hälso- och sjukvårdens finansieringssystem slås ett väl fungerande och genomtänkt system som är till stor nytta för patienterna sönder.

 • Om tandvården blir en del av hälso- och sjukvården så kommer det, precis som för övrig vård, göras prioriteringar rörande vilken tandvård som ska utföras. Förebyggande tandvård kommer att ställas mot behandling av sjukdomar, tandvård mot cancer, tandvård mot förlossningskliniker och så vidare. Köer och tandvård som inte utförs, trots behov hos patienten, blir konsekvensen, säger Merit Lindberg.

Läs Privattandläkarnas remissvar till Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47).

För mer information kontakta:
Merit Lindberg
Verkställande direktör
Tel: 072-220 87 88
merit.lindberg@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

​Privattandläkarna avfärdar Kommissionen för jämlik hälsas tankar om att tandvården på sikt bör ingå i hälso- och sjukvården. Vuxentandvården är ett resultat av ett antal genomtänkta reformer, som skapat en tandvård i absolut världsklass.

Läs vidare »

Missvisande slutsatser i Riksrevisionens rapport

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:54 CEST

Privattandläkarna välkomnar all granskning av tandvården, men anser att ett antal grundantaganden i Riksrevisionens rapport ”Överutnyttjande i det statliga tandvårdsstödet till följd av överbehandling” är felaktiga, vilket innebär att slutsatserna är missvisande.

- Då utgångspunkten för Riksrevisionens experiment är kraftigt förenklad är det svårt att dra några användbara slutsatser av resultat, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.

Till grund för rapporten ligger ett fältexperiment, vars utgångspunkt är att ett förändrat beteende att begära ersättning, efter att vårdgivaren på förhand fått information om att en efterhandskontroll ska göras, innebär att vårdgivaren utfört och begärt ersättning för övervård.

Privattandläkarna menar att detta antagande är kraftigt förenklat och att ett förändrat beteende kan ha flera andra tänkbara orsaker. Den aktuella åtgärden (åtgärd 801) omfattas av den så kallade kronregeln som öppnar upp för olika tolkningar angående om behandlingen är ersättningsberättigad eller inte. Försäkringskassan har konstaterat att ett skäl till återkrav är att regelverket är svårtolkat. Därför kan oro för att Försäkringskassan ska göra en annan tolkning än vårdgivaren bidra till att annan åtgärd i första hand väljs under en granskningsperiod.

Riksrevisionen hävdar också i rapporten att det saknas sanktionsmöjligheter om vårdgivaren begär ersättning för icke-ersättningsberättigad tandvård. Privattandläkarna menar att detta är en feltolkning av regelverket. Försäkringskassans beslut om återkrav är en tydlig sanktion, eftersom vårdgivaren är förhindrad att i efterhand ta ut den avgiften av patienten. Försäkringskassans beslut om återkrav innebär att vårdgivarens intäkter minskar i motsvarande grad.

- Att påstå att förlorade intäkter inte innebär en sanktion tyder på stor okunskap om villkoren för företagare, säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Försäkringskassan har tidigare konstaterat satt det inte finns några tydliga tecken på att överutnyttjande förekommer i tandvårdsstödet och Försäkringskassans vidare farhågor om att felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet skulle förekomma i någon större omfattning kan avfärdas. Riksrevisionens fältexperiment förändrar inte denna bild.

För mer information kontakta:
Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Privattandläkarna välkomnar all granskning av tandvården, men anser att ett antal grundantaganden i Riksrevisionens rapport ”Överutnyttjande i det statliga tandvårdsstödet till följd av överbehandling” är felaktiga, vilket innebär att slutsatserna är missvisande.

Läs vidare »

Felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet ovanligt

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:51 CEST

SVT Nyheters reportage om felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet som bland annat sändes i gårdagens Aktuellt är mycket missvisande. Det ger både en felaktig bild av omfattningen av felaktiga utbetalningar och vad som görs för att motarbeta det.

- Det finns inget som tyder på att fusk och kriminalitet är vanligt förekommande inom tandvården. Det har även Försäkringskassan konstaterat i flera granskningar. Den senaste gjord 2017, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Det fusk och den kriminalitet som förekommer inom tandvården skall kraftigt motarbetas. Privattandläkarna har länge arbetat för att Försäkringskassans efterhandskontroller ska riktas mot vårdgivare som de tror missbrukar stödet. Privattandläkarna anser också att Försäkringskassan bör använda sig av de sanktionsmöjligheter som redan finns.

- År 2015 redovisade Försäkringskassan ett regeringsuppdrag de haft för att kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet. Försäkringskassan kom fram till att farhågan att den höga automatiseringsgraden inom tandvårdsstödet leder till felaktiga utbetalningar i stor omfattning kan avfärdas, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Enligt Försäkringskassan betalas 2,02 – 3,47 procent av tandvårdsstödet ut felaktigt, motsvarande 100-180 miljoner kronor, vilket är en siffra som inte på något sätt avviker från andelen felaktiga utbetalningar i andra delar av socialförsäkringssystemet. Enligt Försäkringskassan beror många felaktiga utbetalningar på att regelverket är krångligt. Därför är det viktigt att arbetet med att förenkla och förtydliga regelverket fortskrider.

För mer information kontakta:
Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Läs vidare »

Förtroendet för privat tandvård i topp

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:10 CET

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Sett över tid har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu.

– Det är naturligtvis oerhört glädjande, men framförallt är det ett bevis på att våra medlemsföretag utför ett bra arbete. De privata tandvårdsföretagen levererar välfärd av mycket hög kvalitet, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Särskilt inom områden som faller inom service, som tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, sticker den privata tandvården ut.

– Det kommer egentligen inte som någon större överraskning, eftersom våra medlemsföretag arbetar målmedvetet och fokuserat med att tillgodose patienternas behov, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de olika branscher som SKI undersöker. Nu ses en något större skillnad mellan tandvården och övriga branscher, vilket tyder på att tandvården stått emot nedgångar som drabbat andra branscher.

– Det visar att tandvårdsstödet fungerar som det är tänkt samt hur viktigt det är med fri etablering och fri prissättning. Det har gett branschen förutsättningar att utveckla tandvården, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Presschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Sett över tid har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu.

Läs vidare »

Remissvar avseende betänkandet Översyn av skattereglerna

Nyheter   •   Feb 09, 2017 11:31 CET

Utformningen av regelverket för fåmansföretag har väldigt stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna anser att det är olyckligt att den utveckling som pågått sedan 2003 att förbättra reglerna nu föreslås upphöra. De föreslagna regelförändringarna gör det svårare för tandläkaren att bedriva sin tandvårdsverksamhet i egen verksamhet.

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget

Privattandläkarna är negativa till att beskattningen på fåmansföretag ökar och menar att det får stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvård samt för prisnivån för patienterna inom tandvården.

En stor del av företagen använder sig av förenklingsregeln och en sänkning av den till 1,75 inkomstbasbelopp får väldigt stor betydelse för tandvårdsbranschen.

Privattandläkarna anser även att en höjning av skatteuttaget inom gränsbeloppet till 25 procent är negativt för tandvårdsbranschen och påverkar prisnivån inom tandvården.

Privattandläkarna är positiva till förslaget att ägarskiften inom och utom närståendekretsen ska behandlas lika.

Privattandläkarna är även positiva till att kapitalandelskravet för att utnyttja löneunderlagsregeln avskaffas.

Utformningen av regelverket för fåmansföretag har väldigt stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna anser att det är olyckligt att den utveckling som pågått sedan 2003 att förbättra reglerna nu föreslås upphöra. De föreslagna regelförändringarna gör det svårare för tandläkaren att bedriva sin tandvårdsverksamhet i egen verksamhet.

Läs vidare »

Ny rapport: fem reformer för en bättre äldretandvård

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 10:32 CET

Äldretandvården granskas i en ny rapport från Privattandläkarna. - I takt med att den åldrande befolkningen ökar blir äldres tandhälsa en allt större utmaning för tandvården. Vi har därför granskat den uppsökande tandvården i en rapport och tagit fram fem förslag som skulle förbättra äldretandvården. Merparten av all vuxentandvård i Sveriges utförs av privata tandvårdsföretag.

Privattandläkarna välkomnar Försäkringskassans ökade kontroll av överutnyttjande av tandvårdsstödet

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 13:46 CEST

Privattandläkarna har under flera år verkat för att Försäkringskassan ska öka kontrollen av vårdgivare som medvetet tros överutnyttja tandvårdsstödet.

Andelen felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet är låg. En tydlig majoritet av alla granskade vårdgivare får inte något återkrav. Privattandläkarna välkomnar därför att Försäkringskassan ändrar kontrollarbetet, från att i dag vara slumpmässigt till att vara riktat mot vårdgivare som Försäkringskassan tror medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet.

-Under 2015 beslutade Försäkringskassan om förhandsprövning endast i ett ärende. Privattandläkarna förväntar sig att Försäkringskassan framöver kommer att använda sig av denna effektiva sanktionsmöjlighet i större utsträckning, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna förväntar sig även att Försäkringskassan kommer att använda sig av sin möjlighet att förhandspröva utbetalningar av tandvårdsstöd i de fall de har belägg för att en vårdgivare i väsentlig del åsidosatt regelverket.

2015 hade Försäkringskassan ett regeringsuppdrag att kontrollera omfattningen av felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet. I denna granskning konstaterar Försäkringskassan att de farhågor som funnits om att det förekommer felaktiga utbetalningar i en stor omfattning helt kan avfärdas. Försäkringskassans slutsats i rapporten är att det behöver göras mer systematiska förändringar av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets föreskrifter som reglerar vilken tandvård som är ersättningsberättigade. Även att vårdgivarnas efterlevnad av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) behöver förbättras.

För mer information kontakta:

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Privattandläkarna har under flera år verkat för att Försäkringskassan ska öka kontrollen av vårdgivare som medvetet tros överutnyttja tandvårdsstödet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Verksamhetsanalytiker och Presschef
 • jujadecohpixb.lvafrennerfehydmearsbkpdnfltmn@ptl.se
 • 073-537 19 36

Om Privattandläkarna

En medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalité och öppenhet i tandvården.

För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Läs mer om oss på www.ptl.se

Trygghet - Kvalité - Öppenhet

Adress

 • Privattandläkarna
 • Hantverkargatan 78, 3 tr
 • 112 38 Stockholm