Skip to main content

Även asylsökande bör ha rätt att välja sin tandläkare

Nyhet   •   Dec 18, 2015 14:35 CET

Följande debattartikel publiceras i dag 18/12-2015 i webbtidningen altinget,se

Hittills under 2015 har nästan 160 000 personer sökt asyl i Sverige. Av dessa är 60 000 under 18 år och har rätt till fullständig tandvård medan de över 18 år har rätt till akut tandvård. Det stora antalet personer som söker asyl innebär nya utmaningar för tandvården.

Nuvarande regler skapar ökat tryck

Enligt en förordning från 1994 så ska asylsökande betala 50 kr i egenavgift när de behandlas av en tandläkare inom folktandvården och barn- och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård när de behandlas av en tandläkare inom folktandvården. Denna förordning innebär att de flesta landsting inte ger ersättning till privata vårdgivare inom tandvården när de behandlar asylsökande. Detta leder till att:

  • Patientens rätt att välja tandläkare begränsas,
  • Privata vårdgivare tvingas neka patienter tandvård och
  • Folktandvården får ett stort ökat tryck på att utföra tandvård vilket medför stor risk för köer och väntetider för deras patienter.

Dessa konsekvenser är naturligtvis särskilt olyckliga då över 50 procent av all tandvård till vuxna i Sverige utförs av en privat vårdgivare. Privattandläkarna, Sveriges kommuner och landsting samt Tandläkarförbundet har därför var för sig lyft frågan att hela tandvården och inte bara folktandvården måste kunna få ersättning när de behandlar asylsökande.

Beslutet kräver ingen utredning

Privattandläkarna blev besvikna när regeringen istället för att ändra förordningen från 1994 beslutade att Socialstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med de mest berörda myndigheterna samt SKL, göra en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens utmaningar och möjligheter när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända.

Det behövs ingen fördjupad analys av konsekvenserna om huruvida även privata vårdgivare ska få ersättning när de behandlar asylsökande. Varje dag av fortsatt utredning innebär att hela tandvårdens resurser inte används. Istället för utredning menar vi att regeringen ska lyssna på en enad tandvård när vi säger att det måste vara möjligt för den privata tandvården att få ersättning när asylsökande behandlas.

Av: Merit Lindberg, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.