Skip to main content

Taggar

Priveqs julgåva 2017

Priveqs julgåva 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 15:14 CET

I år har Priveq valt att skänka en julgåva till utvecklingsorganisationen Hand in Hand och deras projekt Jobs for Change!. Det är ett svenskt initiativ där man arbetar för att minska fattigdom genom entreprenörskap och kvinnors företagande.

Media no image

Priveq vinnare av SVCA:s pris för årets mest samhällsnyttiga investering

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 16:22 CET

SVCA (Swedish Private Equity & Venture Capital Association) delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Priveq Investment Fund V vann priset för årets mest samhällsnyttiga investering med förvärvet av ILT Inläsningstjänst.

Media no image

CSAM Health AS acquires Databyrån AB

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:22 CET

CSAM Health AS has acquired Databyrån AB, makers of ProSang - an advanced Laboratory Information Management System that simplifies the enire managment of blood, from blood donor call-up to transfusion. With this acquisition, CSAM adds an exciting new specialized product area to its leading portfolio of eHealth niche solutions in the Nordics.

Media no image

CSAM Health AS förvärvar Databyrån AB

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:22 CET

CSAM Health har förvärvat det svenska bolaget Databyrån AB, tillverkare av ProSang - ett avancerat laboratorieinformationssystem som förenklar hantering av blod, från blodgivare till transfusion. I och med förvärvet lägger CSAM till ett nytt spännande specialiserat produktområde till sin ledande portfölj av nischade e-hälsolösningar i Norden.

Media no image

Visual Art attracts premium brands through Stockholm acquisition

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 16:01 CEST

Visual Art is carrying out a strategic acquisition of Global Agencies, which currently operates 250 out-of-home advertising displays with 6.8 million contacts every week. A large proportion of these are in Greater Stockholm. The displays are centrally located with high reach, which gives Visual Art a strong foothold in Stockholm’s most visited locations.

Media no image

Visual Art ökar närvaron i Stockholm genom förvärv av Global Agencies

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 15:58 CEST

Visual Art genomför ett strategiskt förvärv av Global Agencies som idag driver 250 ytor för utomhusreklam med 6,8 miljoner kontakter varje vecka. En stor andel finns i Stor-Stockholm och ytorna är centralt placerade med hög räckvidd, vilket gör att Visual Art tar ett tydligt kliv in på Stockholms mest besökta platser.

Media no image

ILT Inläsningstjänst lanserar bilderbokstjänst för förskolan

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 15:02 CEST

Forskning visar att förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar för den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart. Utifrån detta föddes tanken om Polyglutt - en bilderbokstjänst för förskolan som ger barnen tillgång till ett stort antal inlästa bilderböcker. Tjänstens unika egenskap är att många av böckerna finns översatta till upp till 10 olika språk som barnen kan lyssna på.

Media no image

Visual Art acquires leading high impact media company in Denmark

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 15:49 CEST

Visual Art acquires City Media, Denmark's leading company in high impact large format media, with the most coveted advertising displays in Denmark. The purchase is a stategic acquisition aimed at making Visual Art the largest player in digital out-of-home advertising and digital signage.

Media no image

Visual Art köper Danmarks hetaste reklamlägen

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 15:36 CEST

Visual Art förvärvar City Media, Danmarks ledande bolag inom "high impact media", storformat för de mest eftertraktade reklamytorna i Danmark. Köpet är ett strategiskt förvärv för att bli störst på digital utomhusreklam och digital signage. Den danska marknaden för digital utomhusreklam är relativt omogen, vilket ger stora affärsmöjligheter.

Media no image

Stockholms stad tecknar centralt avtal med ILT Inläsningstjänst

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 07:59 CEST

Med digitala tjänster som fokuserar på elevers språkutveckling och nyanländas lärande underlättas 100.000-tals elevers skolgång i hundratals kommuner dagligen. Stockholms stad vill öka likvärdigheten och tillgängligheten av inlästa läromedel och studiestöd på modersmål för alla stadens elever och har därför nu tecknat ett centralt avtal med ILT Inläsningstjänst.

Media no image

Mediaplanet Group bildar Europas största content marketing-grupp

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 15:45 CEST

Mediaplanet Group meddelar idag att man förvärvar samtliga aktier i N365 Group (tidigare Nyheter365). Genom förvärvet bildar Mediaplanet Group Europas största mediebolag inom content marketing med siktet inställt på fortsatt expansion.

Media no image

Mediaplanet Group forms Europe's largest content marketing group

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 15:44 CEST

Mediaplanet Group announces today that it has acquired all shares in N365 Group (formerly Nyheter365). The acquisition means that Mediaplanet Group is creating Europe's largest content marketing media group, with the aim of continuing its expansion.

Media no image

Omegapoint Group AB accelerates growth - Priveq Investment becomes new shareholder

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 15:33 CEST

Omegapoint Group, market leading experts within the area of IT security and the development of secure IT systems, announces that the company has partnered with Priveq Investment. Priveq invests for a share of 40 percent of the company while the remaining shares are owned by management and employees.

Media no image

Omegapoint Group AB växlar upp tillväxttakten - Priveq Investment blir ny delägare

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 15:17 CEST

Omegapoint Group AB, ledande experter inom det snabbt växande området för applikationssäkerhet, meddelar att man som ett led i att förstärka bolagets position ytterligare tar in Priveq Investment som investerare för en ägarandel om 40 procent. Resterande 60 procent ägs fortsättningsvis av ledning och anställda.

Media no image

Priveq Investment divests Akeab to Triton

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 12:59 CEST

Priveq Investment Fund IV L.P. has, following a successful period of ownership in Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (”Akeab”) together with other owners, decided to divest the company to Triton. The sale marks an ending to a strong collaboration characterized by growth and development.

Media no image

Priveq Investment avyttrar Akeab till Triton

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 12:56 CEST

Priveq Investment Fund IV L.P. har efter en framgångsrik ägarperiod i Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (”Akeab”) ingått avtal om att tillsammans med övriga ägare avyttra bolaget till Triton. Affären innebär ett avslut på ett mycket gott samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling.

Media no image

21 Grams acquires Addoro AB

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 16:35 CET

21 Grams acquires 100% of the shares in Addoro AB, and all assets of Addoro Nordic AB, their Nordic distributor. The founding team and all employees of Addoro will join 21 Grams and the Addoro business will become a separate business unit at 21 Grams.

Media no image

21 Grams förvärvar Addoro AB

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 16:24 CET

21 Grams förvärvar 100% av aktierna i Addoro AB, samt tillgångarna i Addoro Nordic AB som varit bolagets nordiska distributör. Grundarteamet och samtliga anställda i Addoro följer med i förvärvet och verksamheten blir ett eget affärsområde hos 21 Grams.

Media no image

Priveq - new growth partner of Ljung & Sjöberg

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 13:49 CET

Ljung & Sjöberg, a private training and care provider specializing in alcohol and drug problems in the business world, takes Priveq Investment in as new growth partner for the future. Founders, CEO and Management will be part of the ownership group.

Media no image

Priveq - ny tillväxtpartner för Ljung & Sjöberg

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 13:35 CET

Ljung & Sjöberg, ett privat utbildnings- och vårdföretag specialiserat på alkohol- och drogproblem i näringslivet, tar in Priveq Investment som ny tillväxtpartner för framtiden. Grundare, VD och övrig företagsledning kommer att ingå i ägargruppen.