Skip to main content

Fredrik Jaginder ny VD på miljöföretaget San Sac AB

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 10:00 CET

Fredrik Jaginder har rekryterats till ny VD i Linköpingsföretaget San Sac AB. Fredrik Jaginder är 44 år och kommer närmast från ventilföretaget NAF AB där han arbetat som marknads- och försäljningsansvarig. Fredrik Jaginder tillträder sin tjänst den 18 januari.

”San Sac är ett spännande företag vars kompetens och produkter har framtiden för sig. Tillsammans med mina erfarna medarbetare kommer jag att fortsätta att driva utvecklingen inom nuvarande produktområden, men även utvärdera nya tillväxtmöjligheter”, säger Fredrik Jaginder

Nuvarande VD Roger Ferm arbetar kvar i San Sac och kommer framöver att fokusera på produkt- och affärsutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Åke Rydh, styrelseordförande San Sac, tel 070-592 45 70
Fredrik Jaginder, tel 070-333 25 47

Om San Sac
San Sac AB är en av Sveriges ledande leverantörer av utrustning för källsortering och avfallshantering. Under varumärket San Sac utvecklar och marknadsför San Sac utrustningssystem med kvalitet och miljöhänsyn som ledstjärnor. Bolaget har 17 anställda och omsätter cirka 140 miljoner kronor. Mer information finns på www.sansac.se

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i onoterade tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap, ofta i partnerskap med tidigare ägare och ledning. Investerare i Priveq Investments fonder är institutionella svenska och internationella långsiktiga investerare, främst pensionsförvaltare. För närvarande förvaltar Priveq ca tre miljarder SEK i två fonder. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 112 investeringar och 101 avyttringar samt varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är ByggPartner, El-Björn, Office Management och Internatural. Rådgivningsbolag till Priveqs fonder är Priveq Advisory AB. Mer information finns på www.priveq.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy