Skip to main content

Priveq Investment avyttrar Office Management till Inter IKEA Investments

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 21:15 CET

Priveq Investment Fund IV L.P. har efter en framgångsrik ägarperiod i Office Management ingått avtal om att tillsammans med grundaren Johan Tilander avyttra Office Management till Inter IKEA Investments. Affären innebär ett avslut på ett mycket gott samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling, vilket resulterat i att Office Management nu är väl förberett för en fortsatt nordisk expansion.

Office Management är en ledande nordisk helhetsleverantör inom IT, kommunikation och kontor. Office Management har ca 350 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Gävle, Luleå, Oslo och Helsingfors. Bolaget erbjuder helhetslösningar inom områdena Dokumenthantering, Telefoni, Video, IT-drift samt Facility Services.

Under Priveq Investments ägarperiod har Office Management uppvisat en god organisk tillväxt kompletterat med ett antal strategiska förvärv och ökat omsättningen från ca 600 Mkr till ca 900 Mkr. Under samma period har lönsamheten ytterligare förstärkts från en redan god nivå, trots omfattande investeringar i organisationsutveckling. I samband med Priveq Investments inträde startades verksamhet i Norge och under perioden har bolaget också expanderat in i Helsingfors via ett förvärv. Ett omfattande arbete har genomförts i syfte att preparera bolaget inför en fortsatt kraftig expansion på de nordiska marknaderna och Office Management är idag väl förberett för att ta nästa expansiva steg i utvecklingen. I samband med detta har ägarna och ledningen valt att ta in en ny partner för att genomföra detta nästa steg.

Office Management har utvecklats mycket väl under de senaste åren, där den femårsplan ägarna gemensamt satte upp i mitten av 2012 nu är genomförd. Detta är ett tydligt bevis på styrkan i bolagets affärsmodell och de anställdas kompetens och drivkraft. Marknadspositionen och strukturkapitalet är nu starkare än någonsin och den nordiska expansionsstrategin tydligt etablerad” säger Mats Hjerpe, partner på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq Investment Fund IV, samt styrelseledamot i Office Management. ”Office Managements grundare Johan Tilander, bolagets ledning och alla fantastiska anställda ska vara mycket stolta över vad de har åstadkommit. Det känns mycket bra med Inter IKEA Investments som ny strategisk partner till bolaget och ledningen i nästa fas.”

Priveq har med sin stora erfarenhet från andra tillväxtföretag skapat fokus och tydlighet i vår expansionsstrategi samt har via ett aktivt ägande stöttat oss att skapa det strukturkapital som är nödvändigt för vår fortsatta expansion” säger Mats Ågren, VD i Office Management. ”Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är mycket goda, nu även i våra nordiska grannländer och det känns spännande att nu ta detta steg tillsammans i den nya ägarkonstellationen.”

För ytterligare information kontakta:

Mats Hjerpe, Priveq Advisory AB 
Tel. +46 70 630 24 60 
mats.hjerpe@priveq.se 

Mats Ågren, VD, Office Management
Tel. +46 73 620 30 02
mats.agren@officemanagement.se

Om Office ManagementOffice Management är en helhetsleverantör inom IT, kommunikation och kontor. Med personligt engagemang och en egen service- och supportorganisation erbjuder företaget kompletta lösningar inom IT, dokumenthantering, telefoni, videokonferens och kontorstjänster. Office Management grundades 1993 och är idag ca 350 anställda. Företaget hjälper mer än 7.000 kunder i Sverige, Norge och Finland att effektivisera sina kontor. Mer information finns på www.officemanagement.se.

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 115 investeringar samt lotsat 24 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 13 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och med ca 1.700 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, El-Björn, House of Ports, Internatural (Kung Markatta) och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB är rådgivare till Priveq Investments fonder. För ytterligare information, se www.priveq.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy