Skip to main content

Priveq Investment tillförs ytterligare 2,3 miljarder kronor för investeringar i entreprenörsledda tillväxtföretag

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 21:11 CET

Under de senaste 30 åren har Priveq Investment investerat 3,5 miljarder kronor i 115 tillväxtbolag. Nu tillför svenska och internationella pensionsförvaltare, stiftelser och andra långsiktiga investerare ytterligare 2,3 miljarder kronor till Priveq Investment för nya investeringar i Sverige och övriga Norden. Pengarna kommer användas för att förvärva och utveckla entreprenörsledda tillväxtföretag med en omsättning som i normalfallet uppgår till 100–1.000 miljoner kronor.

I samband med att Priveq Investment tillförs nytt kapital har Louise Nilsson, 48, utsetts till ny VD samtidigt som nuvarande VD Magnus Hardmeier övergår till rollen som arbetande styrelseordförande. Louise har under de senaste 18 åren arbetat med att investera i entreprenörsledda svenska företag, bland annat det medicinsktekniska bolaget Carmel Pharma, hemtextilkedjan Hemtex, det nischade läkemedelsbolaget Swedish Orphan International samt apotekskedjan Vårdapoteket.

”Vi är aktiva ägare som tror på styrkan i att kombinera vår ägarkompetens med entreprenörers erfarenhet och ledningars operativa förmåga. Vi tillför det kapital, den kunskap och det industriella nätverk som företagen behöver för en stabil expansion och bidrar med ett tydligt och aktivt samägande, som majoritets- eller minoritetsägare. Det är otroligt roligt att tillsammans med entreprenörer och ledningar, med hjälp av en stark kapitalbas, nu ta ytterligare ett steg i arbetet med att bygga nästa generations företag.” kommenterar Louise Nilsson, VD för Priveq Investment.

Sedan 1998 har tillväxten i Priveq Investments bolag, under en innehavsperiod om cirka fem år, uppgått till i genomsnitt 65 procent och resultatet ökat med 70 procent, som en följd av bland annat produkt- och organisationsutveckling samt expansion på nya geografiska marknader. Investeringarna har gjorts i en mängd olika branscher där företagen har en unik och ledande position inom sina respektive områden.

I dagsläget samäger Priveq Investment 13 bolag i Sverige och övriga Norden, med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och med ca 1.700 anställda. Exempel på delägda företag är Crem International som är en världsledande producent av kaffemaskiner, El-Björn som säljer produkter för tillfällig el, klimat och belysning, Internatural som säljer ekologiska livsmedel, bland annat under det egna varumärket Kung Markatta samt den senaste investeringen i House of Ports som erbjuder tjänster inom varumärken och domännamn.

Det nya kapital som tillförs Priveq Investment kommer investeras genom ett svenskt aktiebolag där ungefär 25 procent av kapitalet kommer från svenska investerare, medan resterande del kommer från övriga Europa, USA och Asien. Exempel på investerare är bland annat Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).

För ytterligare information kontakta:

Magnus Hardmeier, Partner och Ordförande Priveq Investment, 0708-88 25 44, magnus.hardmeier@priveq.se

Louise Nilsson, Partner och VD Priveq Investment, 0709-50 95 50, louise.nilsson@priveq.se

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i onoterade tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap, ofta i partnerskap med tidigare ägare och ledning. Investerare i Priveq Investments fonder är institutionella svenska och internationella långsiktiga investerare, främst pensionsförvaltare. För närvarande förvaltar Priveq ca tre miljarder SEK i två fonder. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 112 investeringar och 101 avyttringar samt varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är ByggPartner, El-Björn, Office Management och Internatural. Rådgivningsbolag till Priveqs fonder är Priveq Advisory AB. Mer information finns på www.priveq.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.