Skip to main content

Smoke Free Systems blir QleanAir Scandinavia

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 10:00 CEST

I september 2012 bytte Smoke Free Systems (SFS) namn till QleanAir Scandinavia.

Namnbytet till QleanAir Scandinavia innebär ett viktigt skifte i företagets produktstrategi. Samtidigt som vi kommer att fortsätta vår tjugoåriga tradition av att leverera suveräna lösningar för en luft fri från tobaksrök symboliserar det nya företaget QleanAir Scandinavia ett förnyat fokus på vår huvudteknik, nämligen luftreningslösningar.

QleanAir Scandinavia erbjuder lösningar som fångar upp förorenad luft och renar den innan den återgår till miljön i form av ren och frisk luft. Vi kan erbjuda högsta möjliga luftkvalitet tack vare en unik filterteknik som skyddar miljön och människorna som vistas i den.

Utöver förnyat fokus på vår huvuduppgift att leverera ren och frisk luft belyser namnbytet från SFS till QleanAir Scandinavia även en breddning till andra viktiga verksamhetsområden. Vi är inte längre bara en leverantör av lösningar för rökfri luft: QleanAir Scandinavia använder befintliga tekniker och utvecklar nya för att ta fram lösningar som uppfyller behoven av ren luft också på det medicinska området, inom detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

VD Dan Pitulia:
– Vår unika produkt och vårt servicekoncept har funnits i drygt 20 år och har en enorm potential på alla områden där det finns ett behov av ren luft. För mig var därför den här utvecklingen ett självklart steg i rätt riktning. 

QleanAir Scandinavia representerar en ny strategisk riktning, men befintliga kunder kommer likväl att känna igen företagets ursprungliga kärnvärden – en vetskap om att produkterna som levereras är av hög kvalitet, servicegarantin under hela produktens livslängd, omsorgen om miljön och åtagandet att erbjuda den allra bästa luftkvaliteten.

För mer information, kontakta:
johan.ehn@qleanair.com

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i onoterade tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap, ofta i partnerskap med tidigare ägare och ledning. Investerare i Priveq Investments fonder är institutionella svenska och internationella långsiktiga investerare, främst pensionsförvaltare. För närvarande förvaltar Priveq ca tre miljarder SEK i två fonder. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 112 investeringar och 101 avyttringar samt varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är ByggPartner, El-Björn, Office Management och Internatural. Rådgivningsbolag till Priveqs fonder är Priveq Advisory AB. Mer information finns på www.priveq.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy