Skip to main content

VD-SKIFTE I OSTNOR AB

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 10:00 CEST

Styrelsen i Ostnor AB har idag utsett Claes Seldeby (43) till ny VD och Koncernchef. Claes efterträder Håkan Olson som under nästan sex år som VD och Koncernchef i bolaget, med stor framgång, genomfört ett omfattande förändringsarbete vilket resulterat i en kraftig förbättring av både rörelseresultat och kassaflöde.

Claes Seldeby kommer närmast från en befattning som Vice VD, Marknads- och Försäljningsdirektör i Ostnor AB och var dessförinnan VD för ProfilGruppen AB. Claes har en industriell bakgrund med flera ledande befattningar inom Schneider Electric i Sverige och Danmark samt AB Wibe i Mora. Claes Seldeby är bosatt i Mora.

”Med Claes Seldeby får Ostnor en VD som har en gedigen industriell bakgrund med internationell erfarenhet och ett marknadsinriktat ledarskap av stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Jag önskar Claes lycka till i sin nya befattning” säger Christer Lenner, Styrelseordförande i Ostnor AB.

Under Håkan Olsons ledning har Ostnor AB genomgått en betydande utveckling genom att de tidigare fristående verksamheterna FM Mattsson, Mora Armatur, Ostnor Production och Ostnor har slagits ihop till ett gemensamt bolag. Sammanslagningen har givit stora synergieffekter vilket påverkat resultatnivån positivt. Lean-principer har införts i stora delar av företaget och samtliga väsentliga nyckeltal har kraftigt förbättrats. Håkan har också genomfört betydande åtgärder för att förbereda en kommande börsintroduktion mot slutet av året. Ostnor har idag en stark operativ plattform och är redo för att tillvarata tillväxtmöjligheter i Sverige, övriga norden och internationellt.

”Bolaget är redo att gå in i en ny fas, vilket gör det naturligt för mig att lämna över till en ny kraft efter närmare sex år som VD” säger Håkan Olson.

”Jag och hela styrelsen vill rikta ett stort tack till Håkan för hans dedikerade och framgångsrika förändringsarbete som har haft stor strategisk betydelse och utvecklat bolaget till den starka positionen vi har idag”, säger Christer Lenner.

Håkan Olson kommer att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod.

För ytterligare information, kontakta Christer Lenner, styrelseordförande, Ostnor AB (publ.), 070-591 03 05

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i onoterade tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap, ofta i partnerskap med tidigare ägare och ledning. Investerare i Priveq Investments fonder är institutionella svenska och internationella långsiktiga investerare, främst pensionsförvaltare. För närvarande förvaltar Priveq ca tre miljarder SEK i två fonder. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 112 investeringar och 101 avyttringar samt varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är ByggPartner, El-Björn, Office Management och Internatural. Rådgivningsbolag till Priveqs fonder är Priveq Advisory AB. Mer information finns på www.priveq.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.