Gå direkt till innehåll
Kunskap om smittrisker otillräcklig

Nyhet -

Kunskap om smittrisker otillräcklig

Antibiotikaresistenta bakterier vållar problem i olika delar av samhället. Det finns till exempel arbetsmiljöer där arbetstagare kan vara särskilt utsatta för smittor men kunskapen kring riskerna är liten. Det säger en rapport från Arbetsmiljöverket.

De flesta studier kring smittspridning av antibiotikaresistenta bakterier ger oftast kunskap om riskerna för patienter och folkhälsan i allmänhet. Kunskapen är inte lika stor när det gäller riskerna för smittspridning till arbetstagare i riskmiljöer som vård, omsorg, skola och djurhållning. Det säger Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande "Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö" (www.av.se, 20180914) 

Riskerna för arbetstagare att smittas i riskmiljöerna sägs dock vara låga. Detta tack vare att vi i Sverige har en återhållsam hållning till användandet av antibiotika samt att vi har ett bra förebyggande arbete för att minimera smittspridning. Men vi behöver lära oss mer.

Eliminera antibiotikaresistenta bakterier med desinfektionsmedel

Arbete i riskmiljöer innebär noggranna hygienrutiner. Om arbetsmiljöerna kräver det ska även skyddskläder bäras. Allt detta finns reglerat i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Nu kommer de ut med en ny föreskrift 19 november - AFS 2018:4 om smittrisker. I huvudsak handlar den om hygienrutiner och insatser för att hindra smittspridning.

Men minimering av smittrisker handlar även om att vara noga i städrutinerna. Eliminering av antibiotikaresistenta bakterier som till exempel MRSA kan vara tuff men det går att slå ut dem med rätt desinfektionsmedel. Eva-Marie Nilsson, Category Manager inom Facility berättar: 

- Ska du eliminera den här typen av bakterier är desinfektionsmedel av idag många gånger väldigt effektiva. Men det finns också andra krav på dessa medel som du bör ta hänsyn till. Till exempel att nå mål om att minska belastningen på miljön. Därför rekommenderar vi att KBM Disinfection by LifeClean används. Medlet eliminerar snabbt flera antibiotikaresistenta bakterier och virus av olika slag och är baserad till 99,6% på vatten. Den aktiva ingrediensen är alltså liten men oerhört effektiv.

KBM Disinfection by LifeClean har tagits fram för att nå högt ställda krav och har ett mycket brett användningsområde, bland annat de riskmiljöer som Arbetsmiljöverket nämner. 

Besök produkten och lär dig om hur du använder den: KBM Disinfection by LifeClean

Fakta

Smittrisker (AFS 2018:4), www.av.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Presskontakt

Magnus Karlsson

Presskontakt VD

Relaterade nyheter