This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

I AMA VVS & Kyla 19 finns koder för att bl.a. begära in dokumentation om vätskerapport som är så viktig för såväl systemens prestanda och livslängd som för bevisbördan vid skador under både garantitid och ansvarst
I AMA VVS & Kyla 19 finns koder för att bl.a. begära in dokumentation om vätskerapport som är så viktig för såväl systemens prestanda och livslängd som för bevisbördan vid skador under både garantitid och ansvarst

Blogginlägg -

TÄNK OM ALLA VVS-KONSULTER BÖRJAR FÖRESKRIVA SYSTEMVÄTSKANS KVALITET 🤩

Tänk om alla VVS-konsulter börjar föreskriva systemvätskans kvalitetDå skulle många funktions- och korrosionsproblem som beror på syre i vätskan aldrig behöva uppstå.

Det finns inte ett byggprojekt som byggs utan bygghandlingar och alla bygghandlingar är baserade på AMA-koder från Svensk Byggtjänst. Det är ju så projektörer, entreprenörer och upphandlare håller ordning på vad som ska göras och av vem. Det är så VVS-konsulter definierar värmesystem och alla dess komponenter … nästan.

Systemvätskans kvalitet i termer av gasinnehåll, syre, konduktivitet, pH m.m. har inte alltid varit med, inte alltid räknats som en fullvärdig komponent.

Men i AMA VVS & Kyla 19 har Svensk Byggtjänst kompletterat med koder för att bl.a. begära in dokumentation om vätskerapport som är så viktig för såväl systemens prestanda och livslängd som för bevisbördan vid skador under både garantitid och ansvarstiden till 10 år efter slutbesiktning.

Med AMA-koderna ställs krav på vätskan i värmesystem och kylsystem. Där finns även koder för att ge förutsättningarna kring kontroller och dokumentation av resultat. Beskrivningstexter till AMA-koder som berör kontroll, åtgärder och uppföljning av systemvätska underlättar såväl VVS-konsultens som kravställarens arbete.

De finns att hämta gratis på qtf.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se, Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Relaterade nyheter