Skip to main content

Därför finns inte SD med i vår partisammanställning

Nyhet   •   Maj 16, 2014 00:04 CEST

I senaste numret av Rädda Barnens medlemstidning Barn finns en sammanställning över var de olika partierna står i barnrättspolitiska frågor. I samman-ställningen finns inte Sverigedemokraterna med. Så här resonerar vi:

Rädda Barnens värdegrund skiljer sig fundamentalt från Sverigedemokraternas värderingar. Det handlar bland annat om partiets motstånd mot att Sverige ska vara en trygg plats för barn på flykt och avståndstagandet från det mångkulturella samhällsbygget. Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen, där en av grundprinciperna fastslår att inga barn får diskrimineras – en princip som genomsyrar allt vårt arbete. Därför har Rädda Barnens styrelse beslutat att vi inte deltar i möten som Sverigedemokraterna arrangerar och inte bjuder in dem till våra arrangemang. I konsekvens med det upplåter vi inte heller plats i vår medlemstidning till Sverigedemokraterna.

Rädda Barnen arbetar för att stärka barns rättigheter och det gör vi bland annat genom att påverka förtroendevalda i kommuner, landsting och riksdag. Vi har en viktig dialog med olika politiska partier, och vi väljer att publicera intervjuer med representanter för de partier som har ett aktivt engagemang för barns rättigheter, och som vi ser som viktiga i arbetet med att stärka barns rättigheter.

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse. Vi har inte någon skyldighet att förmedla en komplett bild av de partipolitiska alternativen i Sverige. Information om vad Sverigedemokraterna tycker i olika frågor går att hitta på andra ställen för den som är intresserad.