Skip to main content

Rädda Barnen kommenterar vårbudgeten

Nyhet   •   Feb 18, 2017 22:28 CET

Idag presenterar regeringen sin vårbudget. Rädda Barnen ser positivt på att regeringen satsar på barn och ungdomspsykiatrin och skolor i utsatta områden. Men vi saknar satsningar på utbildning inför att barnkonventionen ska bli lag.

- Det är bra att regeringen satsar på ungdomspsykiatrin. Samtidigt behåller man den tillfälliga asyllagstiftningen som har negativ påverkan på barn och unga som nyligen kommit till Sverige. Vi har svårt att få det att gå ihop säger Elisabeth Dahlin

Rädda Barnen välkomnar satsningen på skolor i utsatta områden. Det är också positivt att regeringen nu utökar synen på tillväxtbegreppet med sociala aspekter så som fattigdom. Däremot höjer inte regeringen barnbidraget som inte höjts på tio år. Dessutom uteblir satsningar på utbildningar inför att barnkonventionen ska bli lag.

- För att barnkonventionen som lag ska få genomslag krävs utbildningssatsningar för människor som arbetar i barnnära verksamhet. Lagen ska träda i kraft 2018. Det är bråttom nu säger Elisabeth Dahlin.