Nyhet -

​​​​Rädda Barnen uppmanar Migrationsverket att stoppa utvisningarna till Afghanistan

FN:s flyktingorgan UNHCR publicerade nyligen uppdaterade riktlinjer vad gäller situationen i Afghanistan och afghanska asylsökandes skyddsbehov. I rapporten konstateras att säkerhetsläget har försämrats och framför allt att internflykt till Kabul inte längre anses som ett säkert alternativ. Finlands motsvarighet till Migrationsverket (Migri) har beslutat att pausa handläggningen av afghanska asylärenden i väntan på att riktlinjerna utvärderas. Rädda Barnen uppmanar även Migrationsverket att utvärdera sina ställningstaganden om Afghanistan och samtidigt upphöra med utvisningarna till landet. Rädda Barnen betonar också, i enlighet med UNHCR:s riktlinjer, att inga personer bör hänvisas till internflykt i Kabul. Detta är särskilt angeläget vad gäller barnfamiljer och ensamkommande unga.

I början av oktober lanserar Rädda Barnen en global rapport kring återvändande av barn och unga till Afghanistan. Rapporten stödjer UNHCR:s slutsatser om den allvarliga situationen för barn som återvänder till Afghanistan.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30