Skip to main content

Rädda Barnen välkomnar Lena Hallengren som ny barnminister

Nyhet   •   Mar 08, 2018 22:42 CET

Rädda Barnen kommenterar dagens besked att Lena Hallengren blir ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

- Rädda Barnen har stora förhoppningar på ett gott samarbete med Lena Hallengren. Regeringens ambition att göra barnkonventionen till svensk lag förpliktar. Det innebär att när beslut ska fattas i regeringen ska barnets bästa väga tungt i förhållande till andra politiska mål. Här har regeringen ett större arbete att göra, allt ifrån diskussioner kring neddragningar på LSS till situationen för barn på flykt, säger Elisabeth Dahlin.

- En barnminister måste våga ge röst och stöd till de svagaste och mest utsatta barnen i samhället, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen gratulerar därtill Åsa Regnér till sitt nya uppdrag som till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women.