This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Rädda Barnen finner det positivt att flyktingar och de som beviljats internationellt skydd som alternativt skyddsbehövande genom förslaget ges ökade möjligheter till rörlighet inom EU (2013:32).

Rädda Barnen beklagar samtidigt att denna rätt inte omfattar skyddsbehövande i övrigt och personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av synnerlighen ömmande omständigheter. Detta särskilt då barn i högre utsträckning beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter än som flykting och/eller alternativt skyddsbehövande och därmed inte kommer i åtnjutande av de förändringar som föreslås.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90