Skip to main content

8 miljoner till insatser för barnen i Elfenbenskusten

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 10:00 CEST

Rädda Barnen får 8 miljoner kronor av Sida för insatser under tre år för de mest utsatta barnen i Elfenbenskusten. Landet ligger långt ner på den lista över länders utveckling, som FN-organet UNDP presenterade i veckan. Elfenbenskusten är rankad som land 161 av totalt 175 länder.

- Elfenbenskusten har under senare tid drabbats hårt av politiska, etniska och religiösa konflikter. Barnen är särskilt utsatta, säger Eva Molt, ansvarig för Rädda Barnens programverksamhet i Elfenbenskusten. De pengar vi nu fått från Sida hjälper oss att stärka barns rättigheter i regionen.

Elfenbenskusten hör till de 21 länder som haft en negativ utveckling under 1990-talet, enligt UNDP som varje år mäter länders utveckling utifrån bland annat utbildning, hälsa och överlevnad och ekonomisk utveckling. FN-organet Unicef beräknar att 500 000 människor kommer att lämna Elfenbenskusten inom det närmaste året. 70-80 procent av dessa är kvinnor och barn. Närmare en miljon människor lever i dag som internflyktingar. Antalet barn som är HIV-smittade ökar. Sjukvård och utbildning är lyxvaror för de allra flesta barnen. Barn tvingas bidra till familjens försörjning och de tar därför arbete som hembiträden, skoputsare och daglönearbetare på plantagen. De vistas i miljöer där ingen skyddar dem mot våld och sexuella trakasserier.

- Många barn är på flykt, andra är hemlösa eller har tappat kontakten med eller förlorat sina föräldrar, säger Eva Molt. Den ökade militära närvaron riskerar att medföra fler övergrepp på barn. Inte bara pojkar ställs inför risken att dras med i beväpnade grupper, även flickor riskerar att utnyttjas sexuellt. För att få vetskap om hur många barn som är berörda deltar vi, tillsammans med bland annat Unicef, i en kartläggning av barnsoldater och barn som vistas i dessa miljöer utan att bära vapen.

Rädda Barnen riktar in arbetet på barn som flytt från strider i rebellkontrollerade områden, barn vars hem jämnats med marken i kåkstäderna och gatubarn. Ett aktivt arbete bedrivs för att så många barn som möjligt snabbt ska kunna återförenas med sina familjer, få skolundervisning och möjlighet att leka på fritiden.

- Alla insatser görs i samarbete med socialarbetare, säger Eva Molt. På så sätt vill vi säkerställa att barns rättigheter och behov hamnar i fokus när socialarbetarna bygger upp egna lokala skyddsnät för befolkningen. Ett annat viktigt arbete är de barnkommittéer som vi initierat. I dessa deltar barn tillsammans med vuxna i identifieringen av viktiga skyddsfrågor och utvecklar strategier inom lokalsamhället för att skydda barn. Den kunskapen använder vi för att påverka regeringen, så att landets politiker verkligen tar ansvar för genomförandet av barns rättigheter.

För mer information kontakta Eva Molt, ansvarig för Rädda Barnens programverksamhet i Elfenbenskusten, 00 225-22 415382 alt 00 225-07833223 (mobil)

Presstjänst: Mie Melin, 08-698 90 66, 0708-98 90 66, mie.melin@rb.se, Kerstin Eklund, 08-698 92 28, 0708-98 91 18, kerstin.eklund@rb.se

Torsgatan 4, 107 88 Stockholm tel: 08-698 90 00, fax: 08-698 90 14 www.rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera