Skip to main content

Barn till misshandlade kvinnor glöms bort av samhället

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 09:59 CEST

Ny rapport från Rädda Barnen:
Barn till misshandlade kvinnor glöms bort av samhället

Många barn som tvingas bevittna våld i sina familjer, får inte den hjälp de har rätt till. Trots att polisen har skyldighet att anmäla när barn far illa och trots att socialtjänsten har ansvar för att dessa barn får stöd och hjälp uppmärksammas mindre än en tredjedel av de drabbade barnen. En orsak är bristande rutiner hos polis och socialtjänst. Det framgår av en kartläggning som Rädda Barnen gjort. Mellan 100.000 och 200 000 barn i Sverige blir vittne till våld i sina familjer. De allra flesta ser sin mamma bli slagen och förnedrad. Rädda Barnen har granskat polis och socialtjänst i sex kommuner. Endast 20 av 72 barn som upplevt våld i familjen kom till socialtjänstens kännedom. Av dessa fick 18 barn skydd eller erbjöds att bearbeta vad de upplevt. I polisanmälningarna om våld mot kvinnor framgår att åtta barn själva utsatts för våld eller hot i samband med att deras mamma blivit misshandlad. Förskolebarn har blivit slagna i ansiktet och tonåringar upptryckta mot väggen. Endast ett av dessa fall av barnmisshandel nådde fram till socialtjänsten. Rädda Barnens undersökning avslöjar brister i såväl polisens som socialtjänstens rutiner. Det finns ett exempel där socialtjänsten nåtts av information om kvinnomisshandel, men där polisen uteslutit information om barnen. Det finns också exempel där socialtjänsten uppger att det troliga är att polisanmälningar om våld i familjen helt enkelt kommit bort.

- Det är oacceptabelt att så många drabbade barn blir utan hjälp därför att myndigheternas rutiner inte fungerar. Vi kräver att Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen snarast tar fram riktlinjer så att det blir tydligt hur polis och socialtjänst ska agera. De här barnen måste fångas upp och få det stöd de behöver. Det säger Fredrik Malmberg, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram. Det kan sätta djupa spår hos ett barn att tvingas se på när mamman blir misshandlad. Vanmakt och rädsla kan prägla hela uppväxten. Barn som lever med våld i sin närhet, där det när som helst kan bli ett utbrott, lever i ett förhöjt spänningstillstånd som kan hindra deras naturliga utveckling. Men om barnet får hjälp att bearbeta sina upplevelser blir det lättare att kontrollera minnena och barnet blir inte så känslomässigt överväldigat av dem.

- Vår undersökning omfattar bara sex kommuner, men det finns risk att det ser lika illa ut på andra håll i landet. Det är i så fall väldigt många barn som inte får den hjälp de behöver, säger Fredrik Malmberg.

Information:
Katarina Frisk tel 08 –698 67 38, Fredrik Malmberg tel 08- 698 67 09, 0733-54 97 64,

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera