This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige

Pressmeddelande -

Barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige


I dag publiceras Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport, ”Barnfattigdomen i Sverige 2012”. Den visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra årets rapport.

- Den negativa utvecklingen fortsätter. Barnfattigdomen har nu ökat i våra två senaste rapporter, och frågan har fått mycket stor politisk uppmärksamhet. Men trots det ser vi få exempel på konkret politisk handlingskraft för att bryta trenden, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen kräver bland annat att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs, och att underhållstödet till ensamstående indexregleras. Sveriges kommuner bör införa en miniminivå för skydd och stöd till utsatta barn, där bland annat familjecentraler, fungerande skolhälsovård och ungdomsmottagningar ska ingå.

”Jag umgås mest med en kompis som har det på samma sätt som jag. Hon har ju inte heller råd att göra en massa saker som kostar pengar…”
                                                                                                                                                                        Flicka 14 år

Enligt rapporten är de mest utsatta grupperna barn till ensamstående föräldrar, och barn där bägge föräldrarna är födda utomlands. Därför menar Rädda Barnen att man bör fokusera särskilt på dessa grupper för att minska barnfattigdomen och mildra dess konsekvenser.

- Det är naturligtvis så att om fler föräldrar själva kan försörja sin familj så minskar barnfattigdomen, men det räcker inte att förlita sig på en konjunkturuppgång eller att föräldrarna ska få jobb. Barnen kan inte vänta, det krävs åtgärder här och nu av våra folkvalda i stat, landsting och kommun, säger Elisabeth Dahlin.

Enligt Barnkonventionen är Sverige skyldigt att se till att alla barn har en skälig levnadsstandard, och att inget barn diskrimineras på grund av sitt sociala ursprung. Rädda Barnen menar att den diskrimineringen finns i Sverige i dag, eftersom de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer riskerar att få sämre hälsa, sämre utbildning, och sämre möjlighet till fritidsaktiviteter.

Rapporten finns nedan för nedladdning i både lång och kort version.

Följ presskonferensen direkt

Related links

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.


Följ oss på:


Twitter


Facebook


Bloggen - Barnrättskämpe


Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90

Relaterat material