Skip to main content

Kommunerna bör ta hand om ensamma flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 14:07 CEST

Barn som kommer ensamma till Sverige och söker asyl tas bäst om hand av kommunernas socialtjänst. Idag ansvarar Migrationsverket för barnens boende och utreder samtidigt barnets asylskäl och fattar beslut om barnet får stanna i Sverige eller ej. Migrationsverkets dubbla roller drabbar barnen negativt och det är viktigt att omsorgen om barnen särskiljs från asylprocessen. Barnen måste känna att de kan lita på personalen och att personalen enbart har en omhändertagande roll, inte en utredande. Det framgår av Rädda Barnens rapport ” Att möta de ensamkommande barnen” som är en granskning av Sveriges första asylhem i kommunal regi för flyktingbarn utan vårdnadshavare, grupphemmet Origo i Skellefteå. Rapporten innehåller bland annat intervjuer med barn som vistas på Origo och är skriven av Monica Brendler, psykoterapeut vid Rädda Barnens centrum för barn och unga i kris. Hemmet öppnades förra året efter en överenskommelse mellan Skellefteå kommun och Migrationsverket nord.

I Europa finns idag ungefär 100.000 barn utan vårdnadshavare. De har sökt sig hit på flykt undan förföljelse, krig och annat våld. Sedan slutet av 1980-talet har 8000 ensamkommande barn sökt uppehållstillstånd i Sverige. Åren 2001-2003 har ca 550 barn per år kommit ensamma till Sverige och sökt asyl. Barnen kommer från ett 50-tal olika länder men den största delen kommer från Irak, Somalia och Afghanistan. Omkring två tredjedelar är pojkar, två tredjedelar är 16 år eller äldre när de söker asyl och ungefär en femtedel är under 12 år. Tidigare fick en majoritet av de ensamma barnen permanent uppehållstillstånd i Sverige. Förra året fick hälften avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

- De här barnen tillhör kanske de mest oskyddade i det svenska samhället. De har en svår bakgrund och deras första tid i Sverige är ofta mycket krävande för barnen. Samtidigt som de möter ett nytt land, ett nytt språk och en ny kultur lever de i ovisshet om vad som ska hända med dem, om de får stanna här eller inte. Därför är det oerhört viktigt hur omhändertagandet under asylprocessen fungerar, säger Monica Brendler.

Många av de ensamma barnen lider av svåra psykiska symptom som sömnsvårigheter, koncentrationssvårighet, depressioner, självmordsförsök och psykoser. En del av barnen har försvunnit spårlöst från Migrationsverkets anläggningar innan de fått besked om de får uppehållstillstånd eller inte. Under de första sex månaderna i år har 85 barn försvunnit. Ingen vet var dessa barn är eller vad de gör.

- Det finns flera fördelar med att de här barnen tas om hand i kommunal regi. Dels mår barnen bra av att personalen inte har dubbla roller, dels har socialtjänsten som uppdrag att ta hand om barn som farit illa och kompetens att göra det. Frågan har dragits i långbänk, nu måste regeringen se till att ansvaret för de ensamkommande barnen förs över till kommunerna. Barnen har inte tid att vänta, säger Monica Brendler.

Presstjänst: Mie Melin, 08-698 90 66, 0708-98 90 66, mie.melin@rb.se, Kerstin Eklund, 08-698 92 28, 0708-98 91 18. Torsgatan 4, 107 88 Stockholm tfn: 08-698 90 00, fax: 08-698 90 14. http://www.rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera