Skip to main content

Ny rapport från Rädda Barnen: Papperslösa barns rättigheter ignoreras

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:24 CEST

Svenska myndigheters bristande kunskaper om papperslösa barns rättigheter gör barnens tillvaro onödigt svår. Hur barnen mår hänger tätt samman med hur pass normalt de tillåts leva. Det framkommer i Rädda Barnens nya rapport Jag vill bara landa! om barn som lever papperslösa i Sverige.

Utan papper-projektet har haft kontakt med 470 barn som lever i Sverige som papperslösa. Genom fallbeskrivningar och omfattande dokumentation av vilka barnen är, beskrivs barnens problem med bland annat familjesplittring och rädsla för utvisning.

- Vi ser en hårdnande praxis som leder till att en mindre andel av de asylsökande får uppehållstillstånd. Vår erfarenhet talar för att en skärpning kommer att leda till större utsatthet med fler barn som lever gömda och fler ungdomar som blir papperslösa, säger Sanna Vestin samordnare för Utan papper, en hjälplinje för gömda och papperslösa barn som Rädda Barnen drivit under två år.

Barnens problem förstärks av att många myndighetspersoner felaktigt uppfattar det som att papperslösa inte har några rättigheter alls. I flera fall har papperslösa barn inte fått adekvat sjukvård och bara övervägandet - ska det här barnet få vård? - är ett tydligt exempel på hur barn utan papper bemöts i första hand som papperslösa, i andra hand som barn.

- Svensk lag måste anpassas till internationella konventioner så att alla barn får rätt att gå i skola och tillgång till sjukvård. Att genomföra de löften som avlagts då Sverige undertecknade FN:s konvention om barnets rättigheter skulle göra stor skillnad för de papperslösa barnen, avslutar Sanna Vestin på Rädda Barnen.

Rapporten presenteras idag den 16 september vid en pressfrukost kl. 8.30 på hotell Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9 i Stockholm. Välkommen!

Ladda ner rapporten Jag vill bara landa!
http://www.rb.se/sv/Aktuellt/

För mer information kontakta Sanna Vestin, samordnare Utan papper tel. 08-698 67 12 eller Monica Brendler Lindqvist, projektledare Utan papper tel. 08-698 90 16.

Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90.Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children's rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children's lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy