Skip to main content

Ny rapport om barnfattigdom i Sverige: Stora skillnader för barn i storstädernas stadsdelar

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 11:03 CET

I dag presenterar Rädda Barnen en ny rapport: Barnfattigdomen i Sverige – årsrapport 2003. Rapporten visar på stora skillnader i barns uppväxtvillkor. Nytt för i år är en analys av barnfattigdomen på stadsdelsnivå i Stockholm, Göteborg och Malmö. Årets rapport visar tydligt att storstädernas mer välmående stadsdelar klarat sig bra genom 1990-talets krisår. Stadsdelar med hög barnfattigdom har däremot fått det betydligt sämre. Jämförs de två extremerna Torslanda och Rosengård är barnfattigdomen sjutton gånger högre i Rosengård år 2001. Tio år tidigare var den sju gånger så stor.

Årets rapport visar att barnfattigdomen i Sverige för första gången sedan mätningarna inleddes hamnar under nivån för 1990-talets första år. Under den positiva trend som inleddes på riksplanet 1997, med en minskad andel barn i fattiga familjer, döljer sig stora skillnader: mellan kommuner, mellan fattiga och rika barnfamiljer samt mellan barn med svensk och utländsk bakgrund.

- Den utbredda barnfattigdomen och växande segregationen i Sverige måste åtgärdas, säger Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare i Rädda Barnen. Barnfattigdomen måste tas på allvar, på såväl lokal som nationell nivå. Debatten måste resultera i konkreta åtgärder för barn.

Årets rapport om barnfattigdom i Sverige är, liksom tidigare år, framtagen i samarbete med professor Tapio Salonen. Detta är den tredje rapporten. Siffrorna baseras på den senast tillgängliga statistiken från 2001. De årliga rapporterna speglar förändringar i barns välfärdssituation över tid och redovisar skillnader mellan olika kommuner och i år även mellan stadsdelar i landets storstäder. Rädda Barnen har utarbetat ett mått som mäter barns och deras familjers ekonomiska utsatthet. Måttet baseras på andelen barn i socialbidragshushåll och barn i familjer med en inkomst som inte täcker minimala utgifter för boende och konsumtion. Båda indikatorerna kan följas i register som täcker hela befolkningen.

Hela rapporten Barnfattigdomen i Sverige – årsrapport 2003, med siffror för alla kommuner och stadsdelar, finns på Rädda Barnens hemsida; www.rb.se.

Presstjänst: kerstin Eklund 08-6989228, 0708-989118, Mie Melin 08-6989066,0708-989066.Torsgatan 4, 107 88 Stockholm tfn: 08-698 90 00, fax: 08-698 9014 http://www.rb.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy