Skip to main content

Rädda Barnen ställer krav inför EU-valet

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 09:37 CEST

75 miljoner av medborgarna i EU:s 25 medlemsländer är barn. I samtliga EU-länder finns barn som diskrimineras. Det gäller barn med funktionshinder, asylsökande barn, romska barn och andra barn som tillhör minoriteter. I många länder diskrimineras också statslösa barn och barn med annat medborgarskap. I de flesta EU-länderna är det full lagligt att slå barn, endast sju länder, Cypern, Danmark, Finland, Lettland, Sverige, Tyskland och Österrike, förbjuder aga i familjen. Det innebär att de flesta barn inom EU har ett sämre skydd mot våld och kränkningar än vuxna EU-medborgare. Rädda Barnen har inför valet till EU-parlamentet den 13 juni formulerat sju krav som kan förändra utsikten för Europas barn

-Vi hoppas att de svenska EU-parlamentarikerna tar till sig våra krav och driver barnfrågorna i EU. Idag är barn och deras rättigheter närmast osynliga i EU:s politiska beslut, och vissa grupper av barn far väldigt illa i EU:s medlemsländer, säger Fredrik Malmberg, chef för Rädda Barnens svenska program.

Rädda Barnen uppmanar de svenska EU-parlamentarikerna och den svenska regeringen att arbeta för att:

Barn blir synliga i EU. Bland annat bör EU utse en särskild företrädare för barns rättigheter

Diskrimineringen av barn i Europa stoppas. Detta har uppmärksammats av FN:s kommitté för barnets rättigheter, som påpekat att dessa barn bland annat får sämre hälso- och sjukvård och utbildning. EU måste följa upp FN-kommitténs rapporter och motverka diskrimineringen av barn i Europa.

Aga mot barn förbjuds i alla Europas länder. Barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnets bästa ska vägleda i EU:s asyl- och migrationspolitik. En majoritet av EU-länderna för idag en restriktiv asyl- och migrationspolitik och tillämpar regler som är oacceptabla ur ett barnrättsperspektiv.

Ensamkommande barn ska ha samma skydd och rättigheter som barn som bor i EU. I Europa finns minst 100 000 ensamkommande barn, d v s barn utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Många av dem lever irreguljärt, utan kontakt med någon myndighet. Dessa barn står utan skydd och stöd.

Kampen mot barnpornografi på Internet förstärks. Varje vecka upptäcks minst fyra, tidigare inte sedda, barn på barnpornografiska bilder och filmer. Polisens resurser att aktivt bekämpa barnpornografibrott måste stärkas på internationell nivå.

EU bidrar till positiv utveckling även för barn utanför unionen. EU är en stor biståndsgivare och måste agera för att förverkliga barnets rättigheter i bistånds- och utvecklingspolitiken. Det behövs tydliga riktlinjer och tillräckliga resurser i den årliga handlingsplanen för bistånd.

Information: Fredrik Malmberg 08–698 67 09,
0733-549 764 Se även www.rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy