Skip to main content

Rädda Barnen startar föräldramejl

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 09:09 CEST

I dag är det premiär för Rädda Barnens föräldramejl. Dit kan man skriva om allt som rör föräldraskap och barn. Det kan gälla något i barnets utveckling eller uppförande som man oroar sig för. Det kan gälla problem i samband med skilsmässan, eller bråk och gräl i familjen. Svarar gör en grupp erfarna föräldrar som har utbildats av Rädda Barnen. Föräldramejlen är en ny service som bygger på erfarenheterna från Rädda Barnens föräldratelefon.

- Föräldratelefonen har funnits i många år, och gett stöd åt tusentals föräldrar, säger Hanne Simonsen som leder Föräldratelefonen och Föräldramejlen. Men vi tror att en del föräldrar hellre vill skriva än prata i telefon. Människor är olika, en del har lättare att formulera sig i skrift, andra vill hellre prata. Vissa ämnen känns lättare att ta upp om man får skriva om dem i lugn och ro. Därför utvidgar vi nu verksamheten och erbjuder föräldrar stöd på fler sätt.

Rädda Barnen stödjer föräldrar för barnens skull. Alla barn har rätt till trygghet och utveckling. Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv, och de har särskilda skyldigheter gentemot barnen. Det slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen säger också att staten har skyldighet att ge föräldrarna det stöd de behöver för att klara sin uppgift.

- Den svenska staten har överlåtit ansvaret för föräldrastödet till kommunerna, men de sköter inte jobbet särskilt bra. Det finns stora brister, i synnerhet när det gäller stöd till föräldrar med lite äldre barn och tonåringar. Det märker vi genom den stora mängden samtal om de åldersgrupperna. Rädda Barnen kräver att kommunerna bygger ut sitt stöd till föräldrar, men så länge samhällets stöd brister behövs vår verksamhet, säger Hanne Simonsen.

De vanligaste samtalsämnena i Rädda Barnens föräldratelefon är problem kring utveckling och gränssättning och konflikter i samband med skilsmässor. Många samtal handlar också om barn som far illa i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Svararnas uppgift är att ge medmänskligt stöd och hjälp att sortera i tankar och känslor. Sådant stöd kan ge en förälder nytt mod och kraft att ta itu med sin situation.

Föräldramejlen erbjuder stöd på samma villkor som telefonen. Kontakterna är anonyma, och man kan ta upp vad man vill, både stora och små problem. Adressen är www.rb.se/foraldrar

För mer information kontakta:
Hanne Simonsen, Rädda Barnen, tel 08-698 91 65.
Rädda Barnens Föräldratelefon 020-786 786


Presstjänst: Mie Melin, 08-698 90 66, 0708-98 90 66, mie.melin@rb.se. Torsgatan 4, 107 88 Stockholm tfn: 08-698 90 00, fax: 08-698 90 14. http://www.rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera