Skip to main content

Rädda Barnen utbildar fredsbevarande styrkor till Liberia

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 13:26 CEST

Idag sänds fredsbevarande styrkor till Liberia. Cirka 3000 personer ska ingå i styrkan, som huvudsakligen tas från länder inom ECOWAS (Economic Community of West African States) bland annat Nigeria, Mali, Benin och Togo.

Genom Rädda Barnen har ungefär hälften av dem som nu sänds till Liberia fått utbildning i barnets rättigheter. De militärer som ännu inte fått utbildning ska kunna få det på plats i Liberia eller i Sierra Leone före utsändning, oavsett om de ingår i ECOWAS styrkor eller inte, genom att Rädda Barnen samordnar insatser från lokala samarbetsorganisationer.

I krig och katastrofsituationer är barn särskilt utsatta. Det senaste decenniet har Västafrika utmärkts av instabilitet och fredsbevarande styrkor har fått en allt viktigare roll för att upprätthålla ordning i regionen. Därför har svenska Rädda Barnen sedan juni 2000 utvecklat ett regionalt program för utbildning av militärer som ska ingå i dessa styrkor.

Utbildningen ska öka kunskapen om barns rätt till skydd innan, under och efter väpnade konflikter. Fokus riktas på vilka konsekvenser väpnade strider har på ett barns utveckling, oavsett om barnet själv har varit inblandat i strider - antingen genom att själv bära vapen eller utnyttjats på annat sätt av stridande fraktioner - eller om barnet drabbats som offer för väpnade strider. Militärerna får också lära sig hur de genom eget agerande kan bidra till att minska de skadliga effekterna hos det enskilda barnet.

Genom Accra-deklarationen från april 2000 om barn i väpnade konflikter har ECOWAS förbundit sig att på ett mera systematiskt sätt utbilda sina fredsbevarande trupper i barnrätt och att införliva dessa frågor i militärernas grundutbildning i respektive land. Rädda Barnen stödjer lokala enskilda organisationer i 13 av de 15 länder som ingår i ECOWAS för att de ska kunna följa upp utbildningen.

Rädda Barnens arbete med att påverka utbildningsprogrammet för militärer i Västafrika är ett sätt att förbättra levnadssituationen för de barn som drabbas av väpnade konflikter. Hittills har 750 officerare genomgått utbildning i barnets rättigheter, för att själva kunna föra kunskapen vidare. Tusentals militärer har på så sätt fått utbildning av sina egna kollegor. På samma sätt har cirka 2000 militärer från ECOWAS fredsbevarande styrkor i Elfenbenskusten genomgått samma utbildning.

För mer information, kontakta:
Eva Molt, programansvarig Elfenbenskusten
00 225-22 415382, 00 225-07833223 (mobil)
Sten Furbo, regional representant
00 221-842 0678, 00 221-5690585 (mobil)

Presstjänst: Annika Johannesson
08-698-67 11, 0733-80 51 60 annika.johannesson@rb.se

Torsgatan 4, 107 88 Stockholm tel: 08-698 90 00, fax: 08-698 90 14 www.rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera