Skip to main content

Rädda Barnens beredskapsstyrka till Chad vid gränsen till Sudan

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 09:03 CEST

Hundratusentals sudaneser har det senaste halvåret flytt från Darfur i Sudan till grannlandet Chad. Flyktingarna lämnar en allt mer katastrofal situation som präglas av totalförstörda byar, våldtäkter och akut brist på mat och medicin. De senaste veckorna har flyktingströmmen över gränsen ökat.

Nu reser Rigmor Argren från Rädda Barnens beredskapsstyrka till Chad för att hjälpa FN:s flyktingsekretariat, UNHCR, att organisera omhändertagandet av de sudanesiska flyktingarna. Hon kommer bland annat att identifiera barn med särskilda skyddsbehov som övergivna barn, barn utan vårdnadshavare och barn med traumatiska upplevelser före och under flykten. Som ”Child Protection Officer” blir Rigmor Argren ansvarig för att ensamkommade flyktingbarn registreras och deras familjer spåras. Hon ska se till att inte fler barn skiljs från sina vårdnadshavare vid gränsen eller under transporten till flyktinglägren samt agera så att barn inte rekryteras till militära förband. Hon kommer också att arbeta för att det startas skolor för flyktingbarnen och utbilda UNHCR och deras partners i barns rättigheter.

Rädda Barnens beredskapsstyrka har funnits sedan 1993 och används i katastrof- och konfliktsituationer. Beredskapsstyrkan samarbetar med UNHCR och består av socialarbetare med specialkompetens. Personalen är beredd att resa ut i fält inom 72 timmar för att förstärka UNHCR:s katastrofteam. Beredskapsstyrkan förstärker vid behov också Rädda Barnens egna fältkontor. Beredskapsstyrkan ansvarar för att FN-insatser för skydd av barn planeras in redan från början, både i den omedelbara katastrofhjälpen och i ett mer långsiktigt utvecklingsperspektiv. Det kan exempelvis handla om att snabbt få igång enkel skolundervisning eller att hitta fosterfamiljer till barn som förlorat sina föräldrar.

Information: Hans Lind tel 08 – 698 67 42, 0708 – 98 91 74