Skip to main content

Rädda Barnens beredskapsstyrka till Liberia och Elfenbenskusten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:40 CEST

Minja Peuschel från Rädda Barnens Beredskapsstyrka har rest till Monrovia för att under tre månader ingå i FN:s flyktingkommissariats katastrofteam i Liberia. Hon ska samordna skyddet av utsatta kvinnor och barn.

Situationen i Liberia är allvarlig. Endast i huvudstaden Monrovia råder någon slags säkerhet. Det är först den senaste veckan som hjälpsändningar har börjat nå fram till andra städer i landet.Omkring en halv miljon människor befinner sig på flykt i sitt eget land. Av dem har 300 000 sökt sig till Monrovia, där någon sorts skydd har kunnat erbjudas. Rapporter kommer om folkmassor i rörelse från landets norra delar. För att den humanitära hjälpen ska kunna fungera, krävs massiva insatser av fredsbevarande styrkor, så att avrustningen av stridande kan fullföljas och vapenvila kan upprätthållas.

Kvinnor och barn utsätts för särskilda risker. Ett stort antal barn, ingen vet idag den exakta siffran, har deltagit i striderna som barnsoldater. En viktig uppgift är nu att avväpna barnen och under ordnade former återförena dem med sina familjer. En annan viktig uppgift är att skydda barn och kvinnor bland internflyktingarna.

Elfenbenskusten
Denna vecka reser Mari Mörth från Rädda Barnens beredskapsstyrka till Elfenbenskusten. Hon ska under tre månader arbeta i Rädda Barnens program i landets norra och centrala delar. Med stöd från SIDA har Rädda Barnen inlett ett program riktat till de barn som drabbats av inbördeskriget som startade för ett år sedan. För närvarande råder vapenvila, men det är fortfarande oroligt i landet. Rädda Barnens program riktas mot de som tvingats fly från sina hem på grund av oroligheterna. Från januari 2004 inrättar Rädda Barnen en ettårig tjänst med placering i norra Elfenbenskusten för att koordinera insatserna där.

Rädda Barnens beredskapsstyrka används i konflikt- och katastrofsituationer. Den kan snabbt åka ut och bidra med praktisk kunskap och erfarenhet om barn och barns rättigheter. Beredskapsstyrkan har funnits sedan 1993 och består av socialarbetare med specialkompetens inom socialt samhällsarbete. Beredskapsstyrkan samarbetar med FN:s flyktingkommissariat, UNHCR. Personalen är beredd att resa ut i fält inom 72 timmar för att förstärka UNHCR:s egna katastrofteam. Beredskapsstyrkan förstärker också vid behov Rädda Barnens egna fältkontor. Beredskapsstyrkan ansvarar för att FN-insatser för skydd av barn planeras in redan från början, både i den omedelbara katastrofhjälpen och i ett mer långsiktigt utvecklingsperspektiv. Det kan exempelvis handla om att snabbt få ingång enkel skolundervisning eller att hitta fosterfamiljer till de barn som förlorat sina föräldrar.

Information: Hans Lind 08-698 67 42, 0708-98 91 74

Presstjänst:Kerstin Eklund 08-698 92 28, 0708-98 91 18, Mie Melin 08 - 698 90 66,0708-98 90 66 www.rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera