Skip to main content

Rädda Barnens halvårsrapport från Föräldratelefonen: Allt fler samtal om barn som mår dåligt

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:45 CEST

Allt fler föräldrar hör av sig till Rädda Barnen om barn som är i psykisk obalans. Det handlar dels om barn som är deprimerade och självdestruktiva, dels om barn som är utåtagerande och aggressiva. På drygt tre år har den här typen av samtal ökat från sex till sexton procent av det totala antalet samtal. Det visar halvårsrapporten från Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl.

– Barn som mår dåligt behöver trygga föräldrar. Det är kommunernas ansvar att ge föräldrarna stöd, och en del satsar numera på att stötta föräldrar med utåtagerande barn, säger Hanne Simonsen, ansvarig för Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl. Det är naturligtvis bra, men för den som behöver prata om sitt deppiga eller självdestruktiva barn finns inte mycket stöd att hämta hos kommunerna, något som samhället är skyldigt att ge föräldrar, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Under första halvåret 2007 handlade sju procent av samtalen och mejlen till Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl om barn och ungdomar med depressioner eller självskadebeteende. De flesta kontakterna handlar om barn i åldersgruppen 13 till 17 år.

Flera undersökningar har visat att psykiska besvär som ångest och nedstämdhet har ökat bland ungdomar i Sverige*. Samtalen och mejlen till Rädda Barnen bekräftar den bilden. Allt fler föräldrar hör av sig med sin oro för barn som mår dåligt och ångestfyllda, som skär sig eller skadar sig själva på andra sätt.

”15-årige sonen har självmordstankar. Vill inte gå i skolan, livet meningslöst. Tvättar sig inte, äter knappt.”

Samtal och mejl om barn som är utåtagerande eller aggressiva har också ökat de senaste åren, och under första halvåret 2007 utgjorde de nio procent av alla samtal. De flesta samtalen handlar om barn i åldrarna från sju år och uppåt.

År 2004 handlade sammanlagt sex procent av alla samtal till Rädda Barnens Föräldratelefon om barn som var antingen deprimerade eller utåtagerande. Under första halvåret 2007 var den sammanlagda siffran sexton procent.

”Åttaåriga flickan har blivit allt mer utåtagerande. Småsaker blir jättekonflikter, t ex om läggning eller enkla uppföranderegler. Flickan arbetar upp sig till ren hysteri.”

Om Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl
Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl är öppen varje dag och ger stöd till alla föräldrar och andra vuxna som behöver prata om små eller stora problem som rör barn. Under perioden januari – juni 2007 besvarades 1 142 mejl och telefonsamtal. Mammor stod för 73 procent av kontakterna, pappor för 14 och andra vuxna än föräldrarna för 11 procent. Tonåringar (13-17 år) är den åldersgrupp som flest kontakter handlar om (39 procent under första halvåret 2007).

För ytterligare information:
Hanne Simonsen, ansvarig för Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl, tel 08-698 91 65, hanne.simonsen@rb.se
Läs halvårsstatistiken i bifogad pdf.

Rädda Barnens Föräldratelefon har tel 020-786 786. Mejlen nås på www.rb.se/foraldrar

*Se SOU 2006:77 för en genomgång av aktuella studier

Rädda Barnens presstjänst: 08-698 90 90, press@rb.se www.rb.se/sv/Aktuellt/