Skip to main content

Introduktion till MARKUS 10 – instrument för mätning av radon i jord

Nyhet   •   Sep 20, 2019 13:50 CEST

Det batteridrivna instrumentet är utvecklat med särskilt fokus på enkelhet och tillförlitlighet.

Radonova förvärvade tidigare i år Gammadatas instrument för radonmätning. Bland de instrument som gjort Radonovas produktportfölj ännu starkare finns MARKUS 10, ett mycket användarvänligt precisionsinstrument som används för att bestämma radonhalten i jord. 

Här följer en introduktion till MARKUS 10:

MARKUS 10 – översiktligt handhavande
MARKUS 10 och den ihåliga mätsonden ska fästas i marken. Mätningen påbörjas därefter med en enkel knapptryckning. Vid mätning pumpas jordluften genom sonden och in i en mätkammare som detekterar radondöttrar (dvs. laddade isotoper som bildas vid sönderfallet av radongas och är fästa vid partiklar och aerosoler). Resultatet av mätningen visas på displayen efter 820 sekunder. För att förhindra att vatten kommer in i mätkammaren skyddas instrumentet med ett vattenlås.

Beskrivning av mätprocessen
Under den inledande mätfasen pumpas jordluft upp genom ett sondrör in i mätkammaren. Pumptiden (cirka 30 sekunder) säkerställer att jordgas fyller kammaren. En trycksensor stoppar pumpen om trycket i röret sjunker under ett givet värde. Om det inträffar startar pumpen igen när trycket stiger. Pumpens körtid är alltid densamma. Det garanterar i sin tur att en fastställd luftvolym alltid mäts.

Efter pumpfasen påbörjas mätfasen. Detektorn aktiveras och spänningen till mätkammaren slås på. I kammaren driver ett elektriskt fält de laddade radondöttrarna mot detektorn. Detektorn registrerar därefter alfastrålningen från radondöttrarna. Detektorpulserna förstärks och filtreras i en kanalanalysator som endast mäter pulser från den kortlivade radondotterisotopen polonium 218. På så vis elimineras de sönderfall som kommer från polonium 214 som har cirka 10 gånger längre halveringstid och som annars ligger kvar med en störande bakgrund i flera timmar. Radonhalten räknas ut från antal detekterade polonium 218 sönderfall och resultatet visas i klartext på instrumentets display (kBq/m3 radongasaktivitet). Displayen blinkar under mätfasen och övergår till ett fast ljus när mätningen är klar.

Eftersom instrumentet bara räknar pulser från den kortlivade nukliden polonium 218 kan en ny mätning påbörjas redan efter 18 minuter. Efter den tiden kommer aktiviteten från den tidigare mätningen att ha förfallit tillräckligt för att inte påverka den nya mätningen.

MARKUS 10 levereras med tillbehör i en fältmässig instrumentväska innehållande laddare, vattenlås, handtag, slagnacke, fast nyckel till sondrör och utbytbar spets.

MARKUS 10 - teknisk specifikation:

Pumpkapacitet: 1,8 lit/min

Effektiv pumptid: 30 sek

Nedre tryckgräns: 0,95 Atm

Typ av detektor: Passivated Implanted Planar Silicon (PIPS™) Detector

Aktivt detektorområde: 100 mm²

Fönstertjocklek: 200 um

Energiupplösning för detektor: <16 keV (i vakuum)

Batterikapacitet: Cirka 70 mätningar

Batterityp: Bly

Laddningstid: 8 timmar

Mätnoggrannhet: 10% vid 50 kBq/m³ (1350 pCi/l)

Mätningstid: Vanligtvis 12 minuter

Mätområde: 1-199kBq/m³

Mått: 220 x 122 x 80 mm (L x H x D)

Vikt: 3 kg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.