Gå direkt till innehåll
Radonova visade innovativa lösningar för radonmätning på GARRM 2021

Blogginlägg -

Radonova visade innovativa lösningar för radonmätning på GARRM 2021

Radonova deltog nyligen i den 15:e internationella workshoppen om de geologiska aspekterna av radonriskkartor. Evenemanget GARRM 2021 hölls i Prag och var det första i sitt slag sedan pandemin började. På plats fanns bland andra Radonovas Thomas Chauvin, Patrik Nöteberg, José-Luis Gutierrez Villanueva och Zuzanna Podgorska.

Eftersom det inte genomförts några fysiska evenemang på 18 månader var Pragkonferensen särskilt viktig för radonbranschen.

– Konferensen kändes väldigt betydelsefull och lyckad på så vis att den åter gav oss goda möjligheter till internationellt utbyte av kunskap och erfarenheter. Trots pandemin har flera ambitiösa studier genomförts under de senaste 18 månaderna och GARRM gav oss ett forum för fördjupade diskussioner och informationsutbyte, säger José-Luis Gutierrez Villanueva, radonexpert på Radonova

I Prag visade Radonova upp Radtrak³ för första gången. Den nya passiva radondosan fick mycket uppmärksamhet. Radtrak³ kan användas för långtidsmätning under två till sex månader och möjliggör även en tjänst för övervakning med radondosimetri för yrkesgrupper som kan vara särskilt utsatta för radon, exempelvis gruvarbetare. Detektorn klarar mätningar av radonnivåer från 15 Bq/m³ till 25 000 Bq/m³ under en tremånadersperiod.

– Radtrak³ väckte stort intresse från de medverkande. Vår utrustning för radonmätning i jord, Ecotrak och MARKUS, fick också mycket uppmärksamhet. Konferensen gav oss en möjlighet att berätta om flera av våra lösningar som används för att säkerställa noggrannheten i ett antal framgångsrika radonforskningsprojekt, fortsätter José-Luis Gutierrez Villanueva.

– Radon är ett globalt problem och vikten av forskning och samarbete går knappast att överskatta. Med en mötesplats som GARRM får vi ett forum där vi tillsammans kan diskutera och utvärdera nya metoder och verktyg för radonmätning. Vi hade också väldigt värdefulla rundabordssamtal som inspirerar och ger oss insikter som kan bidra i arbetet med att minska radonets hälsofarliga effekter, avslutar José-Luis Gutierrez Villanueva.

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131
Tryggve Rönnqvist

Tryggve Rönnqvist

Presskontakt Teknisk chef Radonova Laboratories AB 070-6591708

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.