This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tyskland nästa marknad när Radonova expanderar

Nyhet -

Tyskland nästa marknad när Radonova expanderar

Svenska Radonova har anställt Patrik Nöteberg som ansvarig för företagets expansion i Tyskland. Liksom flera andra europeiska länder har Tyskland infört nya nationella regler som en följd av EURATOM:s direktiv BSS 59/2013. Det gör i sin tur att efterfrågan på tillförlitliga och smidiga radonmätningar förväntas öka. Förutom att mäta radon i bostäder bedöms den tyska marknaden få ett stort fokus på arbetsplatsmätningar.

Förutom inom gruvindustrin har radonfrågan historiskt spelat en relativt undanskymd roll i Tyskland. Liksom i många andra EU-länder är kunskapsnivån också ganska låg. Samtidigt är Tyskland ett stort land sett både till sin befolkning och yta. Varje år beräknas cirka 1 900 tyskar dö i lungcancer orsakad av radon.

Hög kvalitet och effektiva processer avgörande
– Geografiskt är det framförallt i de södra och östra delarna av landet som markradon är ett problem. Med nya lagar och regler kommer behovet av professionella aktörer som kan erbjuda mätning och analys att öka. Jag är därför väldigt glad att få ansluta mig till ett världsledande företag som Radonova. Förutom mät- och analysteknik i absolut framkant har Radonova kommit långt när det gäller digitalisering, rationella processer och support. Och inte minst att erbjuda en väl sammanhållen helhetslösning. Det är avgörande egenskaper när man tar sig an en stor och tekniskt mogen marknad som Tyskland, kommenterar Patrik Nöteberg.

– Som uppvuxen och utbildad i Tyskland har Patrik viktig kunskap och erfarenhet när vi nu tar nästa steg mot att etablera oss i Tyskland. Vi har sedan tidigare en viss närvaro men med Patrik som en del av Radonova främjar vi en snabbare expansion. Patriks kunskap om språk, kultur och teknisk försäljning är mycket viktiga komponenter som för oss närmare den tyska marknaden.Han har många egenskaper och erfarenhet som kommer att hjälpa både Radonova och våra kunder, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Patrik Nöteberg är 49 år och har en magisterexamen i fysik (mätteknik). Han har mångårig internationell erfarenhet av bland annat teknisk försäljning och support. Förutom Tyskland kommer Patrik även att ansvara för Radonovas arbete i Schweiz och Österrike.

Vad är radon?
Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor. WHO rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se

För mer information kontakta Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories AB, Telefon: 070-639 01 31, E-post: karl.nilsson@radonova.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med hjälp av radondosorna Radtrak²®, Rapidos® och Duotrak® erbjuder man säkra mätmetoder med hög noggrannhet som är ackrediterade av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Radonova är ett svenskägt företag som bildades år 1986 för att genomföra mätningar av Cesium i samband med Tjernobylolyckan. Företaget har sina rötter i Uppsalas universitets- och forskarvärld.

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter

Zuzanna Podgórska har under flera år arbetat som radonspecialist vid Polens centrallaboratorium för strålskydd. Hon arbetar även med en avhandling om geologisk kartläggning av radon.
Zuzanna Podgórska har under flera år arbetat som radonspecialist vid Polens centrallaboratorium för strålskydd. Hon arbetar även med en avhandling om geologisk kartläggning av radon.

Radonova fortsätter internationell expansion – startar verksamhet i Polen

Svenska Radonova har anställt Zuzanna Podgórska som ansvarig för företagets nystartade verksamhet i Polen. Genom att rekrytera Zuzanna följer Radonova strategin att rekrytera lokala radonexperter för enskilda marknader. Liksom flera andra europeiska länder har Polen infört nya nationella regler som en följd av EURATOM:s direktiv BSS 59/2013.

Odd Magne Solheim har cirka 20 års erfarenhet av radonmätning, rådgivning och produktutveckling, bland annat på Norges byggforskningsinstitut. Magne är utbildad ingenjör med inriktning på ventilation och inomhusklimat.
Odd Magne Solheim har cirka 20 års erfarenhet av radonmätning, rådgivning och produktutveckling, bland annat på Norges byggforskningsinstitut. Magne är utbildad ingenjör med inriktning på ventilation och inomhusklimat.

Odd Magne Solheim blir ansvarig för Radonovas satsning i Norge

Radonova Laboratories har anställt Odd Magne Solheim som ansvarig för företagets expansion i Norge. Med Magne Solheim får Radonova egen lokal närvaro på den norska marknaden för mätning och analys av radon. Satsningen i Norge är en del av Radonovas arbete att växa på en internationell marknad med allt hårdare krav på att hantera radon i hem och på arbetsplatser.

På bilden, från vänster: Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories och Bjarke Jacobsen, vd RadonHuset.
På bilden, från vänster: Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories och Bjarke Jacobsen, vd RadonHuset.

Radonova tecknar samarbetsavtal med danska RadonHuset

Radonova Laboratories har tecknat ett nytt avtal med Danmarks ledande aktör inom radonmätning - RadonHuset. Avtalet innebär att Radonova levererar radondosor till RadonHusets kunder. RadonHuset blir samtidigt Radonovas representant i Danmark. I det ingår att vara returneringshub för samtliga radondosor som kommer från danska kunder samt att erbjuda Radonovas danska kunder support.

Radonova fortsätter internationell expansion – Thomas Chauvin blir ansvarig för Frankrike

Radonova fortsätter internationell expansion – Thomas Chauvin blir ansvarig för Frankrike

Radonova Laboratories har anställt Thomas Chauvin som ansvarig för företagets försäljning och samarbeten i Frankrike. Med Thomas Chauvin får Radonova bättre möjligheter att bearbeta den växande franska marknaden för mätning och analys av radon. Satsningen är en del av Radonovas arbete att växa på en global marknad med allt hårdare krav på att hantera radon i hem och på arbetsplatser.

Varje dag beräknas en invånare i provinsen Alberta diagnosticeras med lungcancer orsakad av radon.
Varje dag beräknas en invånare i provinsen Alberta diagnosticeras med lungcancer orsakad av radon.

Kanadensiskt radonprojekt väljer Radonova för analys av radonprover

Svenska Radonova Laboratories har fått uppdraget att analysera radonprover i den stora kanadensiska kampanjen ”Evict Radon”. Kampanjen syftar till att minska förekomsten av radon i kanadensiska hem och lungcancer som en följd av långvarig exponering för radongas. Kampanjen som genomförs i provinsen Alberta leds av Dr Aaron Goodarzi vid universitet i Calgary.

Världens känsligaste radonsniffer ATMOS blir nu en del av Radonovas omfattande program för radonmätning.
Världens känsligaste radonsniffer ATMOS blir nu en del av Radonovas omfattande program för radonmätning.

Förvärv ger Radonova ett komplett program för mätning av radon

Genom att förvärva radonmätinstrumentdelen inom Gammadata Instrument förstärker Radonova Laboratories sin position som världsledande inom radonmätning i hem och på arbetsplatser. Förvärvet innebär att Radonova nu kompletterar och utvecklar sitt program inom radonmätning med flera avancerade instrument och produkter.

– Radonfrågan drivs till stor del utifrån ett globalt perspektiv där utbytet av erfarenheter är mycket viktigt för varje enskilt lands möjligheter att minska de hälsofarliga konsekvenserna av radon, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.
– Radonfrågan drivs till stor del utifrån ett globalt perspektiv där utbytet av erfarenheter är mycket viktigt för varje enskilt lands möjligheter att minska de hälsofarliga konsekvenserna av radon, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

Svenska Radonova blir del av Europas största radonprojekt

Radonova Laboratories har anslutit sig till metroRADON, Europas största projekt inom radonfrågor och mätteknik. Medlemmarna i metroRADON utgörs av de främsta nationella aktörerna i Europa och omfattar såväl företag som olika universitet och forskningsinstitut. Som del av metroRADON kommer Radonova att bidra med mångårig erfarenhet av radonmätning.

Med ett modernt laboratorium i Uppsala är svenska Radonova världsledande inom radonmätning
Med ett modernt laboratorium i Uppsala är svenska Radonova världsledande inom radonmätning

Radonovas radonmätningar får högt betyg hos Europas ledande mätinstitut inom strålskydd

Radonova Laboratories har vid referenstester utförda av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) fått mycket goda resultat. Jämförande tester av fyra olika radonprover visar att Radonovas resultat i samtliga fall avvek mindre än tio procent från respektive referensvärde. BfS är Europas ledande aktör inom kalibrering av radonmätningsutrustning.