Gå direkt till innehåll
SafeRadons Charlotte Hoffman berättar om utvecklingen och samarbetet med Radonova
SafeRadons Charlotte Hoffman berättar om utvecklingen och samarbetet med Radonova

Blogginlägg -

Radonovas tyska partner utökar tjänste- och produktportföljen för att möta efterfrågan på radonmätningar

De senaste förändringarna i tysk radonlagstiftning har ökat medvetenheten om radon och den skadliga inverkan radongas har på hälsan. Utvecklingen har också ökat efterfrågan på lokala distributörer och företag som levererar de radoninstrument och tjänster som krävs för att genomföra effektiva och säkra radonmätningar.

Radonovas tyska partner Safetec har varit aktiv inom strålskyddsområdet i nästan 30 år och ser hur marknaden för radonmätningar förändrats till följd av den nya lagstiftningen. Safetec agerade snabbt på förändringen och arbetar nu på den tyska marknaden genom dotterbolaget SafeRadon. Företagets Charlotte Hoffman berättar här om utvecklingen och samarbetet med Radonova.

Varför beslutade SafeRadon/Safetec att lansera radonmätningstjänster på den tyska marknaden?
De flesta av Safetecs anställda arbetar i kärnkraftverk och många av dem har redan arbetat med radon. Ämnet i sig är därför inget nytt för oss. Det som varit nytt har varit att använda medarbetarnas kunskap för att ge råd till både privatkonsumenter och företagskunder utanför kärnkraftverken.

Med Radonova som branschledande aktör och vår egen mångåriga erfarenhet kunde vi utveckla och implementera vårt nya koncept snabbt och framgångsrikt. Vi är stolta att kunna säga att vi sedan april 2021 är ett oberoende dotterbolag till Safetec - SafeRadon GmbH. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder i alla faser och frågor som rör radon.

Varför valde ni Radonova som partner?
Som fullserviceleverantör inom radonsäkerhet är det viktigt att vi kan följa våra kunder genom hela processen. För att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga service i varje fas behöver vi en kompetent partner. Radonova är världsledande inom radonmätning och därför en idealisk partner för oss. När vi besökte Radonovas laboratorium i Sverige insåg vi snabbt att de erbjuder en service av högsta kvalitet och inte minst har kapaciteten att möta den stora efterfrågan på radonmätningar i Tyskland.

Vad kännetecknar marknaden i Tyskland?
Lagändringarna som berör radon är fortfarande relativt nya och innebär bland annat att mätningar från och med i år är obligatoriska för vissa arbetsplatser. Dessa mätningar måste påbörjas i mitten av året och pågå under minst 12 månader. Det är sammantaget en marknad med stor potential för tillväxt.

Hur mogen är marknaden och förstår människor farorna med radon?
Generellt sett underskattas fortfarande riskerna med radon kraftigt i Tyskland. Det gör att det krävs ett omfattande arbete för att höja kunskapen om radon.

Hur ser erbjudandet till kunderna ut i nuläget?
Vårt mål är att stödja både företag och privatkunder i varje fas som rör radonsäkerhet. Det innebär att vårt erbjudande omfattar:

  • Försäljning av mätutrustning
  • Tjänster för de radonmätningar som krävs enligt lag
  • Analys av orsakerna till höga radonkoncentrationer (med hjälp av olika mätningar och byggnadsundersökningar)
  • Individuellt anpassade saneringskoncept där vi hänvisar våra kunder till en lämplig partner för radonsanering
  • Kontroll av de utförda åtgärderna och vid behov rekommendationer hur våra företagskunder och särskilda yrkesgrupper bör arbeta med radonsäkerhet

Vad är ditt intryck av Radonova hittills?
Partnerskapet med Radonova är en stor framgång. Vi är mycket glada över att ha funnit en så bra och pålitlig partner och ser verkligen fram mot ett långsiktigt samarbete. Det är tummen upp från oss!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131
Tryggve Rönnqvist

Tryggve Rönnqvist

Presskontakt Teknisk chef Radonova Laboratories AB 070-6591708

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.