Skip to main content

Beteendeaspekter av institutionell design

Nyhet   •   Dec 17, 2013 11:24 CET

Den 3 december utvaldes fyra framstående projekt till Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi. Det är fyra projektgrupper med framgångsrika forskare som studerar olika ekonomiska frågeställningar. Idag presenterar vi mer om projektet "Beteendeaspekter av institutionell design".

Projektledare: Tommy Andersson (Läs mer om Tommy Andersson i Sydsvenskan från 2011.)
Projektgrupp: Tommy Andersson (Docent)Ola Andersson (PhD), Alexander Reffgen (PhD), Erik Wengström (PhD).
Lärosäte: Lunds universitet

Forskningsprojektet syftar till att studera beteendemässiga aspekter av institutionell design. Utgångspunkten är att en institution är en formell och centraliserad struktur. Det finns många exempel på sådana institutioner: hur man skapar centraliserade anbudsförfaranden vid offentlig upphandling, hur man designar auktioner för spektrumlicenser, hur man fördelar skolplatser givet föräldrarnas preferenser för skolor eller hur man organiserar centraliserade institutioner för organtransplantationer.

Beroende på hur de formella regelverken utformas kommer agenternas (exempelvis företag, föräldrar eller sjukhus) beteende med stor sannolikhet att påverkas. Det kan finnas strategiska hänsynstaganden eller dynamiska effekter som agenterna försöker anpassa sitt beteende efter. Forskningsprojektet kommer specifikt att inrikta sig mot två olika fokusområden: (a) hur formella och centraliserade institutioner skall utformas givet att specifika mål skall uppnås och (b) vilka beteendeaspekter som följer av specifika institutionella utformningar. Projektet kommer att undersöka olika frågeställningar – baserade på praktiska problem – som kan kopplas till (a) och (b) genom teoretisk forskning, empiriska studier och experimentella metoder.

Vad är fördelen/mervärdet av att arbeta i grupp?
 – Fördelen är att vi alla har lite olika specialkompetenser, det är också det som skapar mervärdet. Vi har dessutom en liknande bakgrund vilket medför att vi oftast kommunicerar utan missförstånd.

Vad är ert bästa tips för en välmående grupp och ett effektivt grupparbete? 
– Studera forskningsproblem som alla i gruppen tycker är roliga! Det bidrar till att det blir en glädje att gå till jobbet varje dag.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan gruppdeltagarnas personligheter?
 – Den största likheten är helt klart att vi alla är väldigt målmedvetna och att vi hela tiden fokuserar framåt mot nästa mål eller uppgift. Det som skiljer oss mest åt är nog egentligen att vi alla är allmänt förvirrade i olika sammanhang och i olika utsträckning.

Hur formade ni den gruppsammansättning som ni idag har? 
– Vi insåg att vi var uppdelade i två läger där vi alla kan tjäna på ett närmare samarbete. Svårare än så var det inte!

Berätta något mer om dig (Tommy Andersson):
– Jag är hårdrockare sedan tidigt 1980-tal och besöker regelbundet konserter iklädd nitar, bandtröja, läder och allt annat som hör till (detta är också anledningen till min långhåriga frisyr).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera