Pressmeddelande -

Fyra framstående forskningsprojekt i ekonomi

Ragnar Söderbergs stiftelse har idag glädjen att presentera fyra forskningsprojekt som tillsammans beviljas drygt 30 miljoner kronor för forskning i fyra år. Utlysningen vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanande idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.

Om utlysningen
Stiftelsen har träffat forskare i grupper, intervjuat tidigare anslagsmottagare och fångat upp synpunkter på villkoren och behoven för dagens forskare.

En av de professorer som deltog i våra samtal talade om vikten av ”mikromiljöer”. I den svenska finansieringen av ekonomiska vetenskaper ser vi flera aktörer som inriktar sig mot yngre forskare. Alla är överens om att detta just nu är nödvändigt. Vi ser också att en vanlig form för beviljning hos alla finansiärer är enpersonersprojekt. Vi har därför valt att rikta oss till inte bara till de akademiskt yngsta utan till dem som disputerat mellan åren 2002 och 2012.

Om processen 
Vi har velat initiera och stärka nyskapande mindre forskningsmiljöer. Uppenbarligen finns behovet: 60 grupper sökte och sakkunniggranskades i en första omgång. Uppenbarligen fanns god kvalitet: I en andra runda diskuterade de sakkunniga en tätgrupp om 20 ansökningar. En toppgrupp presenterade sedan sina projekt för stiftelsens styrelse, som därefter fattade beslut. Det blev fyra projekt som tillsammans beviljades drygt 30 miljoner kronor för forskning i fyra år.

När stiftelsen gav årets sakkunniggrupp i uppgift att bedöma projekten, gavs ett tredje bedömningskriterium förutom forskarnas meriter och projektidé, nämligen mervärdet med forskargruppens sammansättning relativt projektidén.

Om de utvalda projekten 
För att som finansiär våga satsa på de originella och djärva idéerna krävs att forskarna tydligt kan peka på genomförbarhet. Man måste därför upp till bevis både om forskargruppens skicklighet och designen av forskningsarbetet. Vi är övertygade om att årets beviljade projekt motsvarar högt ställda förväntningar i alla dessa avseenden. De utvalda Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi är:

Beteendeaspekter av institutionell design, Tommy Anderssons projektgrupp vid Lunds universitet.

Moderna makroekonomiska modellers underliggande antaganden, Mikael Carlssons projektgrupp vid Uppsala universitet.

Ledning av kulturell mångfald, Laurence Romanis projektgrupp vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande, Gustav Tinghögs projektgrupp vid Linköpings universitet.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • projekt
 • linköpings universitet
 • handelshögskolan i stockholm
 • uppsala universitet
 • lunds univeristet
 • ekonomi
 • forskning
 • stiftelse
 • ragnar söderbergs stiftelse
 • forskargrupp

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Presskontakt

Kjell Blückert

Presskontakt VD, Ragnar Söderbergs stiftelse 0727-40 39 51

Relaterat innehåll